Избори 2017 – Павел Додов, кандидат за народен представител от „Реформаторски блок – Глас народен”: Бъдете прозорливи и умни днес, за да не страдат децата ни утре

DodovВизитка: Павел Додов е управител и съсобственик на най-голямата верига хранителни магазини „Вилтон” на територията Ямбол-Сливен, с грамоти за Инвеститор на годината през 2008 и 2012 г. за Ямбол и областта, неколкократно награждаван през годините от Ямболска търговско-промишлена палата за особен принос в икономиката на региона, създател е на търговска марка и ноу хау, активен създател на търговските процеси за последните 26 г. в региона.

Възпитаник е на Математическа гимназия. Той е „Доктор по икономика“ и е хоноруван преподавател в СА „С. Д. Ценов” – Свищов със специалност „Финанси” , притежава магистърска степен „Корпоративен мениджмънт” и диплом по „Икономика на търговията“ от факултет на Технически университет – Габрово.

На тема икономика Павел Додов има редица публикации в специализирани издания. Издател е и на книга с икономическа насоченост. Към настоящия момент е общински съветник в ОбС- Ямбол.

За него може да се гласува с номер 21 в бюлетината и преференция 2

 –  Защо предприемач с дългогодишен успешен бизнес решава да се включи в политиката ?

– На всеки предприемач трябва да му е станало ясно, че като участник в икономическите процеси на страната, носи и социална отговорност към общество, особено към тези, които назначават лица на трудови договори. Въпросът е много прям, но и много обстоен – едва ли мога с две думи да дам отговор, но ще опитам да го направя накратко. Ако не се бе променил политико-икономическият строй, аз нямаше да участвам в създаването на новия тип икономика и частната инициатива като основен икономически гръбнак за формиране на бюджета.

За последните 16 г. неколкократно ми е предлагано да участвам в политиката, която, както болшинството от хората, приемах за „мръсна работа“. Считах, че като по-млад трябва да вложа енергията и вижданията си в създаване на бизнес, полезен за семейството ми. Когато започнахме да наемаме хора и да ги включваме в този процес, започнах да си давам ясна сметка за отговорностите, които ние носим към тях. Тези хора хранеха семейства, техният живот и ежедневие зависеше от нашите решения. За да бъдат те предвидими, трябваше да бъдат добре обмислени и правилно прецизирани както за динамиката, така и стратегически за бъдещето на дейността ни. И така постепенно в мен се формира виждането, че когато създам една добре работеща и честна спрямо хората структура, като наближа 50-те години, бих дал от себе си, за да предам опита и вижданията си на обществото. Ясно си давам сметка, че заобикалящата ни среда оказва значимо влияние върху развитието не само на нас, но и на предприемачеството като цяло в държавата, а това е един комплексен обществено-икономически и социален процес. Спонсорирали сме множество дейности, организации, клубове, включително и лица, в различни направления съм се сблъсквал с какво ли не и виждайки унизителното положение и трудностите, пред които са изправени много хора, несправедливото преразпределение на публичните средства, считам че бих могъл да дам и своя принос за урегулиране на тези процеси.

Какво трябва да се промени в бизнес средата, за да се развива по-лесно икономиката?

– Като продължение на предния Ви въпрос си задавам въпроса: Защо се нагърбвам с тази отговорност, след като тя касае всички хора и всеки по един или друг начин би могъл да се включи? Бизнес средата се нуждае от опростени форми, първо да се създава и после – за да се развива. В собствената си държава ние не покриваме всички потребности, а това налага да се предприемат някои стъпки (правят се опити за това, но те все още не дават резултат), за да се насърчава както производството, така и експорта. Според мен в България трябва сериозно да се работи в тази насока. Вероятно тук ще ме попитате: Защо Реформаторски блок? Структурата на обединение, възможността за изразяване на лично мнение, програмата в икономическите й аспекти ми позволява да реализирам вижданията си за икономиката като цяло. Намаляване на ДДС до 18 %, вдигане прага на регистрация от 50 на 200 хил. лв., мярката за отговорност на работодателите спрямо болничните, замяната на разрешителния с уведомителен режим при администриране на дейността са едни от мерките, които следва да се приложат, за да функционира нормално една икономика. По този въпрос мога само с гордост да заявя: много колеги предприемачи са готови да сътрудничат и споделят своите виждания за промени в законодателството.

Като представител на бизнеса, с данъците на който се пълни държавният бюджет, какво според вас трябва да се промени в обществените сфери като образование и здравеопазване ?

– Ще вмъкна принципно виждане: За да се развива ефективно бизнеса и пълни хазната, включително и доходите на физическите лица, е необходима предвидима среда, за да бъде тя прогнозируема относно разходите, и последователна данъчна система, поради което считам запазването на данъчната система за устойчив и сигурен начин да се формира държавния бюджет, защото от модела на работа, който приложихме, се убедих в едно: „Приходите идват от обемите, а не от маржа“.

Конкретно на въпроса Ви: Не познавам отвътре здравната система, затова бих изразил своето виждане като пациент и икономист:

Здравето е жизнена необходимост за хората, за да живеят – всичко е следствие на този статус. За да бъдат хората здрави, трябва да се взимат превантивни мерки. Ето защо според мен е необходимо да се въведат електронни здравни карти на населението – ясната информационна база би подпомогнала всеки пациент и здравната система, а за държавата е необходимо да се управляват ефективно средствата от бюджета по целесъобразност. Една от целите, заложени в предизборната програма на „Реформаторски блок – Глас народен“ е: Надграждане на здравноосигурителния модел с развитие на 2-ри доброволен здравно-застрахователен стълб за дейностите, извън основния пакет здравни дейности, заплащан от НЗОК, чрез задължителното здравно осигуряване. Разбира се, има и допълнителни механизми за контрол на средствата, като например втора НЗОК, върху което е добре да се помисли. Много е важно да се обърне внимание на кадровото обезпечение в здравната система. Не е нормално лекар да има доходи, близки до нискоквалифициран труд, особено като се има предвид през какви обучителни, квалификационни и профилирани курсове следва да преминават (и тук е добре обществото да знае, че част от тях си ги финансират сами), за да упражняват ефективно своята дейност.  Това просто е унизително. Нормално е тази професия да не бъде поставена на „търговския тезгях“, защото виждаме, че води до аномалии и порочност в системата, от което страдат пациентите – данъкоплатци. Аз самия преди 20 г. поради физическо и психическо натоварване бях „на косъм“ от смъртта – и си давам сметка доколко здравето е приоритет за всички.

Посока образование: И тук куп проблеми. Нормално е всеки човек да се образова и затова са необходими механизми (какъвто в случая се приложи за шофьорските книжки). Лошото е, че държавата харчи средства за социални дейности, а не ги обвързва с грамотността на населението. Съвремието се нуждае от грамотни хора, „с мотиката на полето“ бяха много отдавнашни времена. Сега техниката активно навлезе в пазара на труда – за това са нужни грамотни хора с необходим поне минимум от знания. Навремето съществуваха „професионални практики“ в образователния процес – време е и работодатели, и учебни заведения да създадат тази „топла връзка“, за да се подготвят всички млади хора за трудовия процес. Спомням си навремето как се осигуряваше работно място на всеки човек след съответно завършеното образование – сега обаче пазара на труда предоставя нови форми и възможности. Представете си: да се създаде рейтингова система не само за висшето, но и за средното образование, тя да се субсидира от държавата точно на тази база – това е необходимо и частично се прилага вече във висшето образование, където обаче следва да се урегулира този процес. Слушам по ТВ предавания как дискутират бълването на кадри, които впоследствие не намират реализация – ами ето топлата връзка между „здраве – образование – бизнес – социална политика“.

Защо според вас след 27 г. се върна антикомунистическата реторика в политиката ?

– Според мен това е следствие на двуполюсния модел (а впоследствие той стана и многополюсен), прилаган за управление на обществото чрез неговото противопоставяне – водят се про- еди какви си политики вследствие на това. Защо се върна ? – много просто: това е следствие на геополитическите процеси в света, като започнем от „арабската пролет“, минем през глобалистиката и акцентираме върху някои корпоративни интереси на мулти национални компании. Природните ресурси на земята налагат търсене и прилагане на нови технологии за развитие на човечеството. Ние сме предопределени като част от Европа да сме съпричастни и партньори на нейната култура, икономика, отбрана. Свивайки кръгозора, не е без значение кои са ни съседи и какви са взаимоотношенията ни с тях. Всеки човек знае, че ако не се разбира и не си помага със съседа, това води до множество проблеми, а нашата цел е  развитие. Без друго изостанахме, време е да поправим грешките си. Не мисля, че е добър вариант да се води политика, основана на реториката „анти“ – вече 10 г. сме членове на ЕС, видяхме и преди това какво значи пазарна икономика, очевидно в това имаме да догонваме силните. Похвално е, че на световно ниво вече тук -там имаме пазарно присъствие, но предвид търговското ни салдо, очевидно има още доста какво да наваксваме. „Реформаторски блок – Глас народен“ е обединение, а не разделение на масите – ние не се противопоставяме, а опитваме да играем роля на коректив на вътрешната и външната дясно ориентирана политика на държавата.

Какво научихте за политиката като общински съветник ? Какво от опита ви в местния парламент може да Ви помогне, ако бъдете избран за народен представител ?

– Като общински съветник се убедих в едно: Необходимо е да се водят политики за реализирането на цели, полезни за обществото. Аз и до момента не приемам да се разходват обществени средства безотговорно. Считам за приоритет първостепенно да се поставят дългосрочни цели, а не да се балансират настоящи проблеми чрез бюджета. При дискутиране в януарската сесия на Бюджет 2017 изложих своите виждания по отделни теми, изразявам своето становище главно в постоянните комисии, а говоренето по време на сесии е пряко отношение на непряко участващите в тези комисии общински съветници. Видно от подлаганите на гласуване частни инициативи подкрепям всяка стопанска дейност в града, защото съм убеден, че това е способ за стопиране на демографската криза и стимулиране на икономиката в региона. Бих посъветвал избирателите да мислят позитивно и да не допускат еднопартийно управление на държавата, защото това не носи значими резултати за парламентаризма и изкривява приоритетите в необходимите насоки, по които има доста да се поработи. Дипломацията е много важен фактор за постигане на цели – прилагал съм я години преди това, така че в местния парламент ми трябваше само малко време: да опозная част от хората, които не познавах, както и механизма на работа. Очевидно обаче е удобен факторът „зависимост“, който играе значима роля в такава среда. Според мен това е лоша практика. Срещам и интелигентни хора в Общинския съвет, но значима част от тях са фокусирани върху сферата на собствената си професия. Това, че съм от година и половина общински съветник не значи, че не съм участвал в обществения живот на града много преди това. Познавам лично почти всички предходни народни представители от Ямбол, разговарял съм многократно с тях за проблемите на града и възможностите за решаването им и мисля, че националните политики биха донесли цялостна по-широкоспектърна полза, както за региона, така и за държавата като цяло. Създател съм на търговска марка и ноу хау, пряката връзка при управлението на бизнес структурата ни с образованието, здравеопазването, културата, спорта, отбраната, трудовото законодателство. Считам, че е изключително полезно във формирането на закони и политики да присъстват и хора от реалната икономика, които са гръбнакът на отговорността и развитието на обществото.

Какви ангажименти поемате Вие лично като кандидат за народен представител ?

– Аз лично бих съдействал и акцентирал върху национални икономически и инфраструктурни проекти като политики в полза на региона. Бих съдействал за опростяване на такива форми и възможността за участие в тях на местни заинтересовани и инициативни лица.  Разбира се, бих потърсил съдействие и от общинското и областното управление, както и от местни организации за популяризирането на такива инициативи. Считам, че каквато и политическа коалиция да управлява държавата, не трябва да се пренебрегват каквито и да е организационни ресурси на местни власти и общности, защото това би било полезно за всички хора в областта. Не мисля, че е правилна политика да се облагодетелстват единици. Политиката на фирмата ни през изтеклите доста години на пазара е доказала чрез стимулиране на местните производители, че експортиране на производството води до увеличение на принадената стойност за жителите на региона. Аз обичам града си, инвестирам в него, работим с цялата област и според мен това е доказано мотивиращ приоритет.

– А какви са ангажиментите на коалиция „Реформаторски блок – Глас народен” към Ямболски регион ?

– Ямбол е земеделски регион и следва да използва ресурсите и възможностите си. Освен това Ямбол е стратегически разположен –  ГКПП „Лесово“, авиобаза „Безмер”, АМ „Тракия“ и близостта на Сливен са ресурсни възможности, които ако не се употребят в полза на региона, ще бъдат „пропуснати ползи“! Доколкото имам информация и от други стопански субекти, икономически Ямбол е „тесен“ за капацитета им – необходими са ни пазари. Ето затова има няколко идейни възможности този капацитет да намери по-широко приложение да се създаде икономическа зона, която да е в полза и на двата съседни региона чрез обединени усилия. Авиобаза „Безмер” частично би могла да се обособи като карго терминал, чрез който да се извършва експорт на земеделска и друга продукция. Прословутата „Нова болница“, в която само се вливат средства от бюджета също би могла да обслужва градовете Ямбол, Сливен, Хасково и по-малките населени места, като Елхово, Стралджа, Болярово, Нова Загора и т.н. Това са само някои от насоките, по които считаме, че може да работим и бих се радвал, ако получим подкрепа от народните представители и от други партии, защото независимо кой ще бъде избран, това е полезно за всички жители на областта и региона.

– Колко важен е преференциалният вот, Реформаторският блок винаги са подчертавали, че това е възможност избирателите да покажат своя избор и сред кандидатите от листата ?

– Бих казал: „определящ“ – според проведеният Референдум хората изразиха волята си да избират личности  и преференциите са една такава възможност, предоставена на всички избиратели. За съжаление много хора все още не знаят как да гласуват с преференции – някои ми задават въпроса: „Ако не харесвам някоя от партиите участник в коалицията защо да гласувам за Реформаторски блок – искам само за личност ?“.  Считам, че е нужна конкретна презентационна кампания и по този въпрос. На всички ще кажа следното: не смятам, че трябва да членувам в партия, за да бъда номиниран като кандидат (и в местните избори, и в настоящите аз съм номиниран от СДС) – такива са правилата в Изборния кодекс. През годините не съм делил нито клиентите, нито доставчиците на леви или десни – затова съм и положително настроен за позитивни десни политики в полза на цялото общество.

– Какво е посланието Ви към ямболските избиратели, защо да гласуват за Вас ?

Ще го кажа кратко и искрено, защото така го мисля и чувствам:

„Бъдете прозорливи и умни днес, за да не страдат децата ни утре !“

Въпросите зададе: Диана Иванова

Купуването и продаването на гласове е престъплeние

 

 

About the Author :

Leave a reply