Избираме общински съветници и кмет без свидетелства за съдимост?

DSC06036Без свидетелство за съдимост, а само с декларация, че не изтърпяват наказание лишаване от свобода, кандидатите за общински съветници и за кметове влизат в местната власт. Това лъсна от казуса с отстранената за втори път като общински съветник заради една и съща присъда Недка Карска, която е и лидер на Националния фронт за спасение на България.

На 18 февруари Общинска избирателна комисия – Ямбол се е произнесла с решение по сигнала на Спас Пенчев, че общинският съветник Недка Карска е осъждана и затова трябва да бъде отстранена.

Срещу Недка Карска действително има три присъди – две на Елховски районен съд от 2005 и от 2007 г., по чл. 293 „а”, заради неизплатени задължения за наета земя, за които има съдебно решение, но по тях тя е реабилитирана по право през 2010 г.

Третата присъда е на Районен съд – Исперих за обсебване в големи размери, която е влязла в сила на 11 юли 2011 г. Недка Карска е осъдена условно на 2 години лишаване от свобода с три години изпитателен срок.

В решението на Общинската избирателна комисия за отстраняването на Недка Карска се уточнява, че по тази присъда тя не е реабилитирана, макар изпитателният срок да е изтекъл. Справка показва, че Недка Карска е депозирала молба от 09.02.2016 г. за извършване на съдебна реабилитация, но делото все още не е насрочено към момента, когато Районен съд Исперих е подал справка към Общинската избирателна комисия..

Поради тази причина Общинска избирателна комисия прекратява предсрочно пълномощията като общински съветник на Недка Карска и на нейно място обявява за избрана следващата в листата за общински съветници на НФСБ – Стойка Димитрова.

Много по-сериозният въпрос обаче е как Общинската избирателна комисия е допуснала осъдена и неаребилитирана да бъде кандидат за кмет и за общински съветник, като изрично условие за допускане на кандидати е да „не изтърпява наказание лишаване от свобода”.  В изискванията се казва още: „Не може да бъде регистрирано като кандидат за общински съветник и/или кмет лице, на което му е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда”.

Повторното й отстраняване постави по-големия въпрос защо тя изобщо е допусната да участва в изборите за местна власт, щом е осъждана и не е реабилитирана. Още повече, че последната й присъда не е неизвестна на обществеността. Всички помним как в предния Общински съвет се разигра същият сценарий – Недка Карска беше отстранена заради същата присъда на Районен съд – Исперих, която влезе в сила, след като я потвърдиха и Окръжен съд – Разград и Върховен касационен съд. Тогава обаче по време на местните избори тя не е имала влязла в сила присъда, а сега тази присъда е била факт и тя не е реабилитирана.

Проверка на „Неделник” установи, че според изискванията на Изборния кодекс кандидатите за общински съветници и кмет не представяли пред Общинската избирателна комисия свидетелство за съдимост, а само подписвали декларация, че отговарят на изискванията и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Въпрос на тълкувание е обаче дали Недка Карска е декларирала верни обстоятелства. Според председателя на Общинската избирателна комисия Екатерина Янева декларираното от Недка Карска е вярно, защото към момента на подаване на документите за участие в местните избори изпитателният срок на нейната условна присъда бил изтекъл. В същото време обаче други юристи тълкуват по друг начин тези обстоятелства. Ирично в указанията на Централната избирателна комисия се казва, че „Не може да бъде регистрирано като кандидат за общински съветник и/или кмет лице, на което му е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда”, а на Недка Карска е наложено такова наказание и докато не се произнесе съдът за нейната реабилитация, то не отпада автоматично.

Точно заради това и в свидетелството й за съдимост не може да пише, че не е осъждана. Този казус показва поредният абсурд в българската действителност. Където и да отидеш да кандидатстваш за работа, ще ти искат свидетелство за съдимост както се казва дори и за чистач то е задължително, но за кандидатите за кметове и за обищнски съветници, които определят съдбата на общините и вземат решения как да се разпределят милионните общински бюджети, това не се изисква. И в нашенски български вариант се оказва, че всеки недобросъвестен може да декларира каквото си иска, а Общинската избирателна комисия няма да провери посочените обстоятелства. Има и друг абсурд. Комисията проверява дали кандидатът има регистрация в населеното място през последните 6 месеца, но не проверява дали той е неосъждан. Т. е. за създателите на закона е по-важно къде са регистрирани кандидатите за общински съветници и кметове, а не дали имат чисто съдебно минало. А след това се чудим защо управниците ни били такива….

 Диана Иванова

About the Author :