„Избери да помогнеш”

P1170557AНародно читалище „Зора-1945” бе домакин на информационна среща под надслов „Избери да помогнеш”, организирана във връзка с проекта „Да-на младежите!” на Сдружение “Ръка за ръка”-Ямбол, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Срокът на реализация е седем месеца – от януари до юли.  Представителите на Центъра за обществена подкрепа „Усмивка” – Ямбол и на Сдружение „Ръка за ръка” – педагозите Паулина Качулева, Лидия Петрова (координатор по проекта) и социалният работник Станимир Стойков, информираха присъстващите  относно целите на „Да-на младежите!”, целевата група, планираните дейности, методите на работа и очакваните резултати. Основната цел на проекта е да привлича млади хора, които имат време и желание да помагат на деца със специални образователни потребности. Тримата водещи на срещата представиха основните аспекти по организацията и осъществяването  на две от четирите предвидени дейности по проекта– благотворителен базар за мартеници и ателие с работно име „Общуване”, което ще срещне деца от Дома за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин” – Ямбол с техни връстници, които имат родители. Те ще общуват помежду си с един от методите  на психотерапията – психодрамата. Децата ще изразяват себе си, влизайки в образ и по този начин ще преодоляват страха от провал в общуването. Останалите две инициативи по проекта все още се обсъждат. След представянето на „Да-на младежите!”  участниците в срещата получиха възможност да изразят своето мнение по засегнатите проблеми и въпроси. Дискусията наблегна върху нуждата от популяризиране на подобни инициативи и сътрудничество между организациите, работещи в подкрепа на доброволчеството в България, както и различните възможности за подпомагане на децата от институции. Румяна Тропчева, директор на Основно училище „Николай Петрини”, сподели своя опит в работата по подобни проекти и покани представителите на Сдружение „Ръка за ръка” да работят с деца от повереното й училище. Накрая Лидия Петрова покани присъстващите да посетят ретро бал, който ще ознаменува приключването на кампанията по набиране на доброволци и ще се състои на 15 март от 19 до 21 часа в клуб „Лексикон”. Сдружение „Ръка за ръка” ще осъществи и още няколко информационни срещи по проект „Да-на младежите!” в ямболските гимназии.

About the Author :