Иван Кърцъков с ново питане до председателя на Общинския съвет

ГЕОРГИ СЛАВОВ - ЮБИЛЕЙ - 10 г. КМЕТaДо председателя на ОбС Ямбол

Данаил Ибришимов

 

П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

гр.Ямбол

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол

            Уважаеми г-н Ибришимов,

На 13.11.2017 г. кмета на Община Ямбол инж. Георги Иванов Славов реши да си чества 10 годишен юбилей като кмет на града – нещо много лично за него, но и в никакъв случай неангажиращо Общината. Това, че „събитието“ бе обявено в работно време от 12:30 до 14:00 часа също не е ангажиращо освен че вкарва в нарушение с обедната им почивка една голяма част от решилите да го уважат държавни служители с нормирано работно време. За мен определено това събитие ми „ДОЙДЕ В ПОВЕЧЕ“ ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ НИКОЙ ДЪРЖАВНИК ИЛИ ОБЩЕСТВЕН ДЕЯТЕЛ В БЪЛГАРИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ СИ Е ПОЗВОЛЯВАЛ ТАКОВА „ЧЕСТВАНЕ“?

            Затова имам следните въпроси:

  1. 1.      С КАКВИ ПАРИ И КАКЪВ ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ е заплатен въпросният „ЮБИЛЕЙ“? С пари на  община Ямбол с ЕИК 000970496 ли?
  2. 2.      Ако е заплатено с пари на  община Ямбол с ЕИК 000970496 Вие  г-н Ибришимов ще предложите ли на ОбС Ямбол ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ да задължи кмета на Община Ямбол инж. Георги Иванов Славов да възстанови заплатените средства за  честването си на 10 годишен юбилей като кмет на града като НЕМОРАЛНИ, неправомерни и негласувани в бюджета на  Община Ямбол за 2017 г.???           

            На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН, И УСТЕН ОТГОВОР.

                                                                       С уважение:  Иван Кърцъков

About the Author :