Иван Кърцъков със сигнал до главния прокурор за незаконно строителство на ул. “К. Иречек” под хотел “Тунджа”

До главния прокурор

на Република България

г-н Иван Гешев 

До ръководителя на специализираната прокуратура

г-жа Валентина Маджарова 

До ДНСК София

г-н Иван Несторов 

До РДНСК Ямбол

г-жа Таня Калудова 

До Общинските съветници

от ОбС Ямбол мандат 2019-2023 

До медиите

 

С И Г Н А Л за проверка

от Иван Димитров Кърцъков

            Относно: Незаконно строителство на улица „Константин Иречек“ под хотел Тунджа до Минерална баня в град Ямбол

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаема г-жо Маджарова,

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаема г-жо Калудова,

            Уважаеми  дами и господа общински съветници,

            Уважаеми  дами и господа от медиите,

            Преди два дни излезе публикация в социалната мрежа Фейсбук на извършващо се „странно строителство“ на улица „Константин Иречек“ покрай река Тунджа под хотел Тунджа и в непосредствена близост до Минералнатя баня в град Ямбол, като тази публикация беше съпроводена с много възмущение от естетическо и функционално естество на коментиралите я граждани! След направена от мен проверка на ПУП ПРЗ(подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за квартала се оказа, че въпросното строителство е абсолютно незаконно и в пълно противоречие на одобрения от ОбС Ямбол действащ ПУП ПРЗ на квартала!!!

Освен, че е незаконно извършваното строителство:

 1. Е опасно за движението на автомобилите, защото представлява изкуствено препятствие на пътя!;
 2. Е опасно за хората и дърветата на брега на реката, защото се подкопават корените им, което е заплаха не само от изсъхване и погиване, но и от падането им вследствие на силен вятър!;
 3. Е без санкцията на ОбС Ямбол (не е включен, не е гласуван и не е одобрен за изпълниние)!;
 4. Нанася значителна финансова щета на бюджета на община Ямбол като такъв съгласно т.3!;
 5. Предполагам не е съгласувано с органите на „Пътна полиция“ Ямбол?!

Възлагането на въпросното строителство може да е само от кмета и от никой друг! И това за мен е поредното незаконно строителство от страна на община Ямбол!

Желая да извършите пълна проверка на изнесените от мен факти, за резултатите, от която да бъда писмено информиран.

Приложения:

 1. Снимков материал – 9 броя
 2. Извадка от действащия ПУП ПРЗ за квартала – 1 брой

В очакване на вашата бърза и компетентна намеса!

 

С уважение: /И.Кърцъков/

About the Author :

1 Comment to “Иван Кърцъков със сигнал до главния прокурор за незаконно строителство на ул. “К. Иречек” под хотел “Тунджа””
 • бар рамбо
  February 9, 2021 - Reply

  Кърцъков кенефите в градския парк не се почистват редовно подай сигнал до прокуратурата , сигнализирай и че вчера една птица се беше изакала в парка да я подведат под съдебна отговорност . Дали скоро и някой ще подаде сигнал за продажбата на старата поща за жълти стотинки ?

Leave a reply