Иван Кърцъков сигнализира за неправомерно плащани средства от община Ямбол на МВР

До директора на ОД на МВР Ямбол

старши комисар Калоян Милтенов 

До Началник Сектор “Пътна полиция” – Ямбол

главен инспектор Тодор Мишинев 

До кмета на община Ямбол

Валентин Ревански 

Копие:

До министъра на МВР

Христо Терзийски

 До медиите

 

 

С И Г Н А Л за проверка

от Иван Димитров Кърцъков

Относно: Неправомерно плащане на значителни финансови средства от бюджета на община Ямбол към ОД на МВР Ямбол и за финансиране на капиталови разходи в сградата на бившето КАТ Ямбол (собственост на МВР)

 Уважаеми г-н Милтенов,

Уважаеми г-н Мишинев,

Уважаеми г-н Ревански,

Уважаеми г-н Терзийски,

Уважаеми дами и господа от медиите,

На сесията си на 30.01.2020г Общински съвет Ямбол гласува Бюджета на община Ямбол за 2020г. В мотивите и в обяснението на публичното обсъждане на бюджета на община Ямбол се дадоха много неясни обяснения защо и на какво основание се предлага трансфер между бюджети на община Ямбол и ОД на МВР Ямбол. Единственото смислено обяснение беше за една  сума в размер на около 14 000 лв(цитирам по памет) за ремонт на тоалетната на първия етаж в сградата на бившето КАТ Ямбол като много ясно се заяви, че това е добре да се направи, тъй като опашките на гишетата в КАТ Ямбол са големи  и  чакането на гражданите в някои случаи е продължително, а въпросната тоалетна е негодна за ползване без извършването на основен ремонт, след който тя ще бъде на разположение на гражданите и на това основание  се предлага от кмета на община Ямбол да се финансира с общински средства!!!

Какво се оказва в последствие:

  • Договорът между община Ямбол и ОД на МВР Ямбол за съвместна дейност на СПООР (СЕКТОР ПРЕВЕНЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД) и служители на МВР Ямбол (работят в екип един служител от СПООР и един служител на МВР с автомобил на община Ямбол) е на значително по-ниска стойност от гласуваните на сесия на ОбС Ямбол средства като трансфер между бюджети(тук си мисля, че част от общинските съветници са били умишлено въведени в заблуда защо се дебатира целия размер на трансфера)?!
  • Ремонтираната тоалетна на първия етаж в сградата на бившето КАТ Ямбол с пари от бюджета на община Ямбол се ползва само и единствено от работещите служители на МВР  в посочената сграда!!! За това аз бях неколкократно сигнализиран от граждани и на 25.08.2020г лично проверих това – ДА, ТОАЛЕТНАТА Е ЗАКЛЮЧЕНА И СЕ ПОЛЗВА САМО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, КОИТО СА СНАБЕНИ С КЛЮЧ, В РАЗРЕЗ С ТВЪРДЕНИЯТА И ОБЕЩАНИЯТА  НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ!!! Нямам идея и кмета на община Ямбол на кой негов служител  е разпоредил да осъществи контролът по разходване на средствата за ремонта на въпросната тоалетна?!

Уважаеми г-н Милтенов, 

От казаното до тук следва, че и в двата случая ОД на МВР Ямбол е получател на средства с основание  „трансфер“ между бюджета на община Ямбол и ОД на МВР Ямбол, които не ви се следват! Това означава, че ако към днешна дата сумите са преведени по сметка на ОД на МВР, то  е редно веднага да ги възстановите на наредителя – община Ямбол!!! Очаквам писмения ви отговор до мен за резултатите от извършената проверка и предприетите от вас действия подкрепен с копия на платежни (банкови) и други документи! 

Уважаеми г-н Ревански,

Община Ямбол разходва публични финанси, като една голяма част от тях са постъпления  от данъкоплатците на общината. Вие сте избран за кмет и като такъв имате инициативата да правите пред ОбС Ямбол предложения за решения как те да бъдат разходвани. Община Ямбол НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДАРИТЕЛ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА , СЪБРАНИ ОТ ДАНЪЦИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, В РАЗМЕРА , КОЙТО Е ГЛАСУВАН ПО ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

МВР се финансира от републиканския бюджет за съответната година –  приет със закон от Народното събрание на РБ. Ако все пак имате голямо желание да дарите средства на ОД на МВР Ямбол,  това можете да го направите като физическо лице, НО НЕ И ОТ МОИТЕ И НА МОИТЕ СЪГРАЖДАНИ ПАРИ ЗА ДАНЪЦИ!

Уважаеми г-н Милтенов,

Уважаеми г-н Ревански, 

Настоящия сигнал за проверка да се счита за заявление по Закона за достъп до обществена информация. 

На отправените от мен въпроси очаквам да получа от Вас  писмен отговор или отговор на електронната си поща, от която отправям към вас този сигнал за проверка.

С уважение:  И. Кърцъков

About the Author :

Leave a reply