Иван Кърцъков пита чрез Закона за достъп до информация за строителството и осветяването на фитнес площадката под Боровец

До кмета на община Ямбол

Валентин Ревански

До ДНСК София

арх. Иван Несторов

копие:

До РДНСК Ямбол

инж. Таня Калудова

До медиите

 

З А Я В Л Е Н И Е

за достъп до обществена информация

от Иван Димитров Кърцъков

            Относно: Извършено строителство на „площадка с фитнес уреди на открито и улично осветление към същата изградени в Поземлен имот 87374.527.159“, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, -, м. ., вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 9478 кв. м, стар номер 91010.0, намиращ се източно от сградата на РЗИ Ямбол, под парка Боровец.

Уважаеми г-н Ревански,

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаема г-жо Калудова,

            Уважаеми дами и господа от медиите,           

На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена следната информация както следва:

 1. 1. Има ли решение на ОбС Ямбол, с което да е одобрен капиталовият разход за изграждане на площадка с фитнес уреди на открито и улично осветление към същата в Поземлен имот 87374.527.159 ? Ако ДА – приложете електронно копие на решението на ОбС Ямбол към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис.
 2. Има ли одобрени строителни книжа (проекти) за въпросната площадка с фитнес уреди на открито и улично осветление към същата в Поземлен имот 87374.527.159 ? Има ли издадено и влязло в законна сила Разрешение за строеж? Ако ДА – приложете електронно или писмено копие на Разрешението за строеж към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис.
 3. Кой от ръководителите на община Ямбол, с какъв документ и на коя фирма е възложил изпълнението на СМР? Регистриран ли е въпросният строител в КСБ (Камара на строителите в България) и за коя категория обекти? Има ли договор в писмена форма между община Ямбол и строителя и той по ЗОП ли е сключен? Ако ДА – приложете електронно или писмено копие на договора за СМР към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, защото такъв на интернет страницата на община Ямбол не откривам, въпреки задължението по ЗОП, че всички сключени договори по ЗОП трябва да са налични в графата „Профил на купувача“.
 4. Има ли извършен изкоп (СМР) за полагане на ел. захранване на обекта от Трафопостта в горния североизточен край на имота, по какъв проект е този изкоп, има ли издадено и влязло в сила Разрешение за строеж? Ако ДА – приложете електронно или писмено копие на Разрешението за строеж към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис.
 5. Ако има изграден такъв ел. кабел, то той заснет ли е за кадастъра съгласно Чл. 54а от ЗКИР?
 6. Приета и заплатена ли е на фирмата строител възложената поръчка за СМР включително и видеонаблюдението? Ако ДА – приложете електронно или писмено копие на Акт (Актове) №19 и копие от фактурата към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис.

Уважаеми г-н Несторов,

Уважаема г-жо Калудова,

Отправям този сигнал и до вас, за да извършите проверка на строителната документация на обект „Площадка с фитнес уреди на открито и улично осветление към същата, изградени в Поземлен имот 87374.527.159“ (заглавието е мое!) и ако има нарушения да се разпоредите съгласно закона, като отнемете възможността на кмета да проверява сам себе си поради ниската категория на обекта предмет на сигнала! За резултатите от проверката желая лично да бъда уведомен!

Информацията по ЗДОИ желая да получа на хартиен носител, като ако има копия на документи те да бъдат заверени вярно с оригинала, и на електронната си поща, от която отправям заявлението си.

 

С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :

3 Comments to “Иван Кърцъков пита чрез Закона за достъп до информация за строителството и осветяването на фитнес площадката под Боровец”
 • TOTO
  November 12, 2020 - Reply

  Този вечен кандидат -кмет само ръси простотии. Не му обръщайте внимание.

 • До Кърцъков
  November 13, 2020 - Reply

  Кърцъков,със сигурност има по-сериозни и големи проблеми върху които да концентрираш енергията си.
  А самата идея за тази площадка си е много добра.Дано оцелее.

 • Vylko
  November 14, 2020 - Reply

  Г-н Скърцъков ,защо не си фокусиране вниманието върху полезни за ако не за обществото поне само за вас неща .
  Видяло се е ,че обществените дейности не са за вас просто ,защото полезността за обществото ще отсъства .
  Това ,че сте инженер не означава,че по темперамент и конституция на характера сте градивен,изграждащ и съзидателен индивид .
  Вашата политика на оплюване е отчаян опит да си върнете самочувствието на значим по вашите критерии за значимост .
  Само ще се изморите, безсмислено е ..не е градивно … отдайте се на друго занимание.
  Започнете ново начало , в нещо ново …
  Няма място за Вас и други ваши съмишленици отново …Има по-млади ,по-енергично ,по-творчески и талантливи инженери,общественици и прочие ….

Leave a Reply to До Кърцъков Cancel reply