Иван Кърцъков пита чрез Закона за достъп до информация за спестените средства от заплати, вложени в ремонтни дейности

До кмета на община Ямбол

г-н Ревански

копие:

До председателя на ОбС Ямбол

г-н Шиков

До Общинските съветници

от ОбС Ямбол мандат 2019-2023

До медиите

З А Я В Л Е Н И Е

за достъп до обществена информация

от Иван Димитров Кърцъков

            Относно: Публикация в официалния сайт на община Ямбол – „ОБЩИНА ЯМБОЛ Е СПЕСТИЛА 357 000 ЛЕВА ОТ ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ, КОИТО СЕ ВЛАГАТ В РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ГРАДА“ 24.09.2020 г.; 230 Автор: Пресцентър

https://yambol.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/4648

            Уважаеми г-н Ревански,

            Уважаеми г-н Шиков,

            Уважаеми  дами и господа общински съветници,

            Уважаеми  дами и господа от медиите,           

На основание закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена писмена информация за изнесената на интернет страницата на община Ямбол информация за „пренасочване“ на около 357 000 лв. икономисани средства от фонд „работна заплата“ и осигуровки в следствие на намаляването на числеността на персонала в дейност 122 „Общинска администрация“ за ремонтни дейности … и на 161 400 лева, икономисани от детските градини както следва:

  1. Има ли гласувано решение на ОбС Ямбол и на коя сесия, ако има такова, с което въпросните 357 000 лв, цитирани в прессъобщението на интернет страницата на община Ямбол, са „пренасочени“ за финансиране на „ремонтни дейности“? Приложете копие на решението и тази част от него, от което да е видно точно кои са финансираните обекти и с каква сума.
  2. На какво законово основание (да се посочи закона, наредбата, ПМС, РМС, … съответния член, алинея, точка, …) посочените 357 000 лв. са „пренасочени“ за финансиране на „ремонтни дейности“?
  3. При така похарчените пари с какви финансови средства в края на поредното тримесечие ще бъдат стимулирани отличилите се с добрата си работа служители на община Ямбол, след като парите са „заминали за СМР“? Или кмета и ръководството на община Ямбол не считат, че има такива служители или даже и да има те си получават договорената заплата и до там със стимулите?
  4. Защо след като бе приета новата структура на Общинска администрация и бяха съкратени куп служители оттогава до сега се назначават на граждански договори нови такива? На това ли му се казва оптимизация? Защо след като има нужда от нови служители не се промени отново структурата, както веднъж вече беше направено, с мотива за новата промяна – ами объркахме се и не преценихме коректно нуждите от... или какъвто и да е друг за да се осигури надеждната ѝ работа с цел да не страдат гражданите на Ямбол“?!
  5. На какво законово основание (да се посочи закона, наредбата, ПМС, РМС, … съответния член, алинея, точка, …) средствата в размер на 161 400 лева, икономисани от детските градини по време на карантината от 16 март до 31 май 2020 година, са предложени да бъдат вложени за довършване на текущия ремонт на плувния басейн, намиращ се в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“?

Информацията по ЗДОИ желая да получа на хартиен носител или на електронната си поща, от която отправям заявлението си.

С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :

Leave a reply