Иван Кърцъков пита кмета във връзка с паркиране на автомобила му

Kmeta Sinya zona 2До кмета на Община Ямбол

инж. Георги Иванов Славов

 

                                                                           

С И Г Н А Л

за проверка

от Иван Димитров Кърцъков

            Уважаеми г-н Славов,

 

            На 01.08.2018 около 16:30 часа забелязах лек автомобил с регистрационен номер У6044АТ паркиран в Синята зона определена с решение на ОбС Ямбол. Видно от приложените снимки автомобила НЕ Е ПАРКИРАН НА ПАРКО МЯСТО ОТ СИНЯТА ЗОНА, а е паркиран в нарушение на Закона за движение по пътищата – в зона забранена за движение! Поради това, че офиса на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ е в съседство на около 40-50 метра отидох и лично сигнализирах директора му г-н Петров и не само него (още един служител от офиса и трима служители в служ.автомобил с надпис „СИНЯ ЗОНА“), че автомобил с регистрационен номер У6044АТ е паркиран в нарушение и съгласно утвърдените Вътрешни правила за дейността на ОП“Платени зони за паркиране“ и по точно

            ЧЛ.7 (8) Съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр.Ямбол със специализирано превозно средство до определен за целта паркинг – определен терен с решение по точка втора, т.V на четиридесет и деветото заседание на ОбС Ямбол проведено на 03 септември 2015 г., намиращ се в североизточната част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по Кадастралната карта на града, с площ на частта 2 000 м2 в ж.к.“Хале“, гр.Ямбол (източно от бл.8) за място, където принудително преместеното МПС да се предава за отговорно пазене.“ подлежи на репатриране!

Kmeta Sinya zona 1Единственото обяснение (и видимо притеснение) на директора беше – „Нали знаеш на кой е този автомобил?“?!

            Според вас г-н Славов има ли значение чия собственост е автомобила паркиран в нарушение? Само на 100 км на изток от Ямбол служителите на идентично общинско предприятие ми казаха, че веднъж в нарушение е бил автомобила на кмета на града и той си е заплатил глобата за нарушението! Защото така трябва!

            Има ли изгледи така да заработи и Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ в Ямбол?         

            Уважаеми г-н Славов,

            Отправям към вас следните въпроси:

 

  1. 1.       Защо директора на ОП „Платени зони за паркиране“ г-н Петров отказва да изпълнява задълженията си вменени му и утвърдени от вас – кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов с Вътрешни правила за дейността на ОП“Платени зони за паркиране“?
  2. 2.       Какви действия като кмет на общината, който сигнализирам с настоящия сигнал, ще предприемете спрямо директора на ОП „Платени зони за паркиране“? (Той все пак получава заплата от нашите пари за да изпълнява, а не за да не изпълнява задълженията си?!)
  3. 3.       Редно ли е, който и да е директор на Общинско предприятие да нарушава по какъвто и да е начин закони, правилници, вътрешни правила за работа и … за да не санкционира явен нарушител с властови позиции?
  4. 4.       Ще бъде ли издирен собственика на  лек автомобил с регистрационен номер У6044АТ паркиран в Синята зона за да бъде глобен както е редно? Ангажирате ли се лично това да се случи?

           

            Приложение – 4 броя снимки

С уважение: …………………………………..

/Иван Кърцъков/

About the Author :

Leave a reply