Зрелостниците от Ямболска област на 26-то място на държавния зрелостен изпит по български език

e085f4d6bfd155a8ac3bc5d6c7571fe1Средният успех на зрелостниците в Ямболска област от  задължителния изпит по български език и литература тази година е добър 3,94 при среден за страната 4,24. С този резултат се нареждаме на 26-то място от 28 области, съобщи началникът на Регионално управление на образованието-Ямбол Красимир Стоилов. Въпреки тези не особено високи резултати, се отчита, че има известен, макар и минимален напредък – придвижили сме се с едно място напред, миналата година бяхме предпоследни. Средният успех се е повишил с 0,7.

Средният брой точки от държавния зрелостен изпит по български език в област Ямбол от трите модула е 43,28, докато за страната е 53,94 от максимален брой 100 точки.

Наблюдава се ръст на учениците показали добри и много добри резултати и намаление на слабите и средни оценки. Добър са получили 31,91 процента от зрелостниците срещу 29,68 процента през миналата година. Много добър имат 29,54 процента от положилите изпита при 28,16 процента през 2017 г. Слаби оценки тази година са заслужили 5,92 процента от абитуриентите,  докато година по-рано те са били цели 7,98 процента. Средните резултати са притежание на 19,94 процента, през 2017 г. те са били с  1,62 процента повече. Отличните оценки обаче си остават почти постоянна величина – тази година те са 12,45 процента от всички срещу 12,44 процента година по-рано.

Традиционно с най-високи резултати са профилираните гимназии, следвани от средните училища и на последно място е групата на професионалните гимназии.

От задачите с избираем отговор, при който трябва да се избере един верен отговор от четири предложения, е получен среден резултат 19 точки от 30 възможни, което показва, че налучкването не върши много работа.

Затова пък при задачите със свободен отговор средният резултат е много по-добър – 31 точки от 40 възможни. Обяснението е, че там се отговаря с кратък текст, т.е. нужни са далеч по-солидни знания, затова по тези задачи са работили по-малко, но далеч по-подготвени зрелостници.

Отчита се, че продължава да се увеличава процентът на зрелостниците, които работят върху задачата за създаване на текст върху литературно произведение. Почти половината са избрали да пишат есе – 49,4 процента. Работилите върху литературно интерпретативно съчинение, което иска задълбочени познания, са 32,7 процента. Останалите изобщо не са създали собствен текст – те или са преписали художествения текст, или са предали празен лист.

През тази година на държавния зрелостен изпит по български език в Ямболска област са се явили 941 зрелостници, а 84 изобщо не са отишли на изпита, въпреки че са допуснати.

About the Author :

Leave a reply