ЗПК „Чарда“ свиква годишно отчетно събрание

Покана

УС на ЗПК „Чарда“ свиква годишно отчетно събрание на 22.05.2021 г. от 10 часа в салона на читалището с

Дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за 2020 г.

2. Доклад на КС за дейността

3. Приемане на ГФО за 2020 г. и решение за разпределение на печалбата.

4. Текущи въпроси

При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час след обявяването при същия дневен ред.

От УС на ЗПК на ЗПК „Чарда“

About the Author :