ЗПК “Чарда” свиква годишно отчетно събрание на 21 май

Покана

УС на ЗПК “Чарда” свиква годишно отчетно събрание на 21.05.2022 г. от 10 часа в салона на читалището с

Дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за 2021 г.

2. Доклад на КС за дейността.

3. Приемане на ГФО за 2021 г. и решение за разпределение на печалбата.

4. Текущи въпроси.

При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час след обявеното време при същия дневен ред.

От УС на ЗПК “Чарда”

About the Author :