ЗПК “Напредък” – Роза свиква извънредно общо събрание

004_1348563974СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на ЗПК „Напредък“ – с. Роза при спазване Устава на Кооперацията и Закона за кооперациите кани своите член-кооператори на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 24.11.2018 г. /събота/ от 9.00 часа в района на Кооперацията при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Провеждане избор на УС и КС.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

                                                                 От Ръководството

About the Author :

Leave a reply