Златен медал за веселиновските кукери

???????????????????????????????Със златен медал се завърна кукерската група към народно читалище „Йордан Андонов“, с. Веселиново, община „Тунджа“, от Десетия национален тракийски жътварски събор – Странско 2014. Професионалното жури с председател народният изпълнител Тодор Кожухаров дава висока оценка на автентичността на пресъздадения обичай и оригиналните костюми на веселиновските кукери.

В събора са взели участие 24 колектива с над 360 изпълнители от цялата страна и от чужбина.

Организатори са община Димитровград, кметство Странско, КЗУ „Доверие” и местното читалище „Пробуда”.

 

About the Author :