Земята наш дом

Във  връзка с 22 април – Ден на планетата Земя учениците от средищното училище “Христо Ботев” с. Войника, работещи по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” проведоха тържество под надслов “Земята наш дом”, на което децата четоха есета написани за опазване на околната среда, рецитираха стихотворения, показаха презентация. Имаше и модно ревю от дрехи и аксесоари от отпадъчни материали.С най-голямо желание учениците се включиха в засаждането на дръвчета и храсти в училищния двор, може би защото всеки човек се чувства най-щастлив, когато от ръката му живот се ражда. Приеха с готовност да се грижат за дръвчетата и да идват при тях даже и когато вече не са деца.

About the Author :