Зелена светлина за бъдещ ремонт на Кукления театър и изграждането на фоайе с билетна каса

Ямбол,10.01.2020 г.

Решението на Общинския съвет сградата на Кукления театър да бъде предоставена безвъзмездно за управление на Куклен театър „Георги Митев“-Ямбол за срок от 10 години плюс съгласието театърът за собствена сметка да извърши проектиране и изграждане на фоайе и билетна каса към имота, дава зелена светлина за решаването на дългогодишен проблем. Очакваме заповед от кмета Валентин Ревански и сключване на договора, след което да се намери инвеститор, каза по този повод директорът на театъра Елена Дойчева вчера по време на пресконференция. Това решение дава възможност да се направят всякакви подобрения на сградния фонд, да бъде изградено фоайе, допълни тя. Финансиране ще се иска от Министерството на културата.

Кукленият театър отдавна се нуждае от ремонт на покрива, от подмяна столовете за публиката – сега се ползват старите столове от драматичния театър и др. Ямболският куклен театър е единственият в страната, където в зрителната зала се влиза направо от улицата. От 2002 г. театърът има изготвен проект за изграждане на фоайе. Елена Дойчева определи този проект като много интересен – остъклен, със светлинна реклама. Естествено, ще трябва да бъде осъвременен, да бъде по цялото протежение на сградата – в съществуващия вариант не е така.

“Миналата година беше много добра за Куклен театър-Ямбол, фестивална – показахме 11 конкурсни постановки, 2 чужди, 2 улични спектакъла. Театърът има 3 нови постановки, 7 участия във фестивали, 5 награди и в края на годината – това решение на Общинския съвет. Представленията през 2019 г. са много, зрителите – също”, бе бързата равносметка, направена от Елена Дойчева.

About the Author :

Leave a reply