Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве в ямболската болница

25_bigOт 1 октомври 2015 г. към МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – Ямбол започна да функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. От услугите, които са напълно безплатни, могат да се възползват бременни жени и деца, както и техните семейства.

Здравно- консултативният център за майчино и детско здраве предоставя:

Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;

Психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;

Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение;

Насочването към този център се извършват от ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ без талон, а изследванията и консултациите  са напълно безплатни за пациентите, независимо от техния здравно-осигурителен статус. Те се финансират по програмата. По програмата се финансират още:

Извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена.

Изготвяне на медико-социални планове за деца с хронични заболявания/ диабет, вродени сърдечни малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, муковисцидоза, онкологични заболявания, детска церебрална парализа, спинална мускулна атрофия, недоносени деца, след оценка на здравословното им състояние.

Центърът за майчино и детско здраве се намира в административната сграда на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД – Ямбол и работи всеки делничен ден от 8,00 до 16.30 ч.

Адрес:ул.”Панайот Хитов“ №30  гр.Ямбол  е-mail: [email protected] тел. 046/682 213; 0897 979 342

 

About the Author :