Здравни беседи на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ дружество на БЧК към Регионален съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва ” Георги Дражев” гр. Ямбол се проведе лекция на тема «Концепция на здравето», като част от дейностите в направление «Здравна просвета» на БЧК – Ямбол. Основната цел на Ямболската червенокръстка организацията е насочена към повишаване здравната култура на населението и утвърждаване на здравословния начин на живот чрез реализиране на лекции и обучения сред населението. Гергана Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК представи 4 –те важни стъпки за здравето на човешкия организъм, а именно: приемане на определено количество вода, чистене от токсини и шлаки, правилно хранене и защита от вредни фактори. По време на лекцията специално внимание бе отделено на количеството дневен прием на вода, което се оказва много важен фактор за доброто здраве на хората. Участниците имаха възможност да дискутират презентираната им теми.

 

About the Author :

Leave a reply