Здравният медиатор на община Болярово взе участие в национална среща по проект

4Здравният медиатор на община Болярово Ана Минчева взе участие в XII-та Национална среща по проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, проведена през периода 21-23 ноември 2018 година. Срещата бе под Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание.

Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание, откри информационни щандове в сградата на Народното събрание. На щандовете, обединени под надслов „Здравето е щастие!“, здравните медиатори разказваха повече за своята работа и постижения в ключовите области здравно осигуряване, майчино и детско здравеопазване, хигиена и опазване на околната среда.

2„Реализирането на проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” е един от добрите примери, че обединените усилия на държавните институции, медицинската общност и неправителствените организации могат да водят до реални резултати и да допринесат за формиране на правилните политики в този сектор на системата на здравеопазването. В подкрепа на това твърдение, бих искала да подчертая, че имено в резултат на общите усилия на здравните медиатори, общопрактикуващите лекари и Регионалните здравни инспекции, за поредна година случаите от морбили в България са в пъти по-малко спрямо по-развитите държави-членки на Европейския съюз“, заяви д-р Дариткова.

Приветствие към участниците направи и г-жа Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването. Тя сподели, че Министерство на здравеопазването е заложило в своята законодателна програма, чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, да включи позицията здравен медиатор като ключова за осъществяване на основни профилактични за здравето дейности сред уязвимите групи от населението.

Като партньор на проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ гостите на събитието поздрави и г-жа Лиза Бонадона, генерален мениджър на ГлаксоСмитКлайн за България. „Това, което наблюдавам в България, е че Националната мрежа на здравните медиатори работи ръка за ръка не само с институциите, но и на терен в общността и резултатите са впечатляващи! Проектът е толкова добър, че излиза от границите на България и се предава в други държави. Пожелавам им дългогодишен успех!“, заяви тя.

Проф. Ивайло Търнев, председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, направи кратък обзор на постигнатото през последната година. Едно от основните постижения на здравните медиатори е свързано с повишаване на информираността и съдействие за възстановяване на здравноосигурителните права на хората от уязвимите общности.

Бяха отчетени и основните данни от първото полугодие на 2018 г. от дейността на здравните медиатори, които включват: съдействие за разрешаване на индивидуални здравни и социални казуси – 11911, оказване на съдействие за имунизации – 7651, съдействие за провеждане на профилактични прегледи – 9215, проведени консултации по здравни въпроси – 17358, възстановяване на здравноосигурителни права – 537, патронаж в общността – 7774, помагане при попълване на документи – 12937, организиране и участие в здравно-информационни беседи – 1400.

„Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ продължи в следващите два дни с обучителен компонент, в рамките на който здравните медиатори от цялата страна получават здравна информация по различни теми, представена от водещи специалисти в областта на социално-значимите, заразните и незаразните и детските болести.

About the Author :