Здравна просвета

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ БЧК – Ямбол се проведе лекция на тема «Концепция на здравето», като част от дейностите в направление «Здравна просвета» на БЧК – Ямбол. Участници в срещата бяха възрастни хора от целевата група на проект на БЧК «Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права» и симпатизанти на БЧК. Инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол откри срещата, представи участниците, гостите и целта, която си поставя областната ни организация в направление «Здравна просвета», а именно повишаване здравната култура на населението и утвърждаване на здравословния начин на живот чрез реализиране на лекции и обучения. Специални гости и лектори бяха представители от  Компания «Корал клуб». Лекторът сподели, че основната цел на компанията е стремежът към подобряване качеството на живота и грижата за съхраняване здравето на хората. Основен приоритет на компанията е популяризиране на здравословния начин на живот, като се започне от културата на правилното хранене до развиване на позитивно мислене. Участниците бяха запознати с 4 –те стъпки за здравето на човешкия организъм, а именно: приемане на определено количество вода, чистене от токсини и шлаки, правилно хранене и защита от вредни фактори. Участниците имаха възможност да дискутират презентираните теми, лекторите се ангажираха при проявен интерес от възрастните хора по определени теми да провеждат поредица от лекции за здравословен начин на живот.                                                           специалист: Гергана Георгиева

About the Author :