“Здравей, засмяно лято!”

DSCN9094aПоследният учебен ден учениците от полуинтернатните групи от прогимназиален етап в ОУ “Христо Ботев” с. Войника, работещи по проект BG051PO001-3.1.06. “Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП “РЧР”, съфинансирана от ЕСФ, се забавляваха истински. Техните възпитатели Мария Иванова и Николай Желязков им организираха състезание под надслов “Здравей, засмяно лято!”. Двете групи мериха сили в различни области на знанието: български език и литература, математика, география, история. Имаше и много забавни и състезателни игри. При правилен отговор вместо точки състезателите получаваха бонбони. Затова накрая и победители, и победени бяха доволни и си пожелаха весела ваканция, много игри и много прочетени книги.

About the Author :