За 839 работници в област Ямбол са подадени заявления по схемата “60/40”

Ямбол, 27.05.2020 г.

От старта в началото на април до момента в бюрата по труда от област Ямбол са подадени 95 заявления от работодатели за получаване на компенсации за 839 работници по схемата “60 /40”, т.е. по реда на ПМС 55/2020 г. В сектор „Преработваща промишленост“ е заета най-голямата част от работниците, за които са заявени компенсации – 45,1%. Следват секторите „Търговия ремонт на автомобили и мотоциклети“ (19,4%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15,5%), „Строителство“ (11,4%) и други допустими отрасли съгласно ПМС 55/2020 г.

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

About the Author :

Leave a reply