За три месеца в Ямболска област са издадени 32 разрешителни за строеж

991-ratio-stroezhПрез първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 8 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 526 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 24 други сгради с 6 493 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.1%, жилищата в тях – с 52.9%, а общата им застроена площ – с 32.1%.  При броя на  издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради и тяхната обща застроена площ също се наблюдава спад, съответно от 14.3 и 55.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 20.0%, жилищата в тях – с 27.3%, а общата им застроена площ – с 10.7%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради нараства с 41.2%, но тяхната РЗП намалява с 41.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 220, София (столица) – 213, Варна – 107, София – 107 и Бургас – 96.

През първото тримесечие на 2019 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 5 жилищни сгради с 8 жилища в тях и с 1 696 кв. м обща застроена площ и на 12 други сгради с  5 092 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 54.5%, жилищата в тях – с 52.9%, а общата им застроена площ – с 46.8%. Броят на започнатите други видове сгради не се променя, докато тяхната РЗП е по-малко с 59.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите жилищни сгради бележат спад с 44.4%, жилищата в тях – с 27.3%, а общата им застроена площ – с 31.6%. Започнатите други видове сгради са повече с 50.0%, докато тяхната РЗП намалява с 40.4%.

 

About the Author :