За тримесечие в област Ямбол са въведен в експлоатация 12 сгради с 31 жилища

Ямбол, 12.02.2021 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 12, а новопостроените жилища в тях са 31. Спрямо съответното тримесечие на предходната година сградите са с 2 по-малко, или с 14.3%, а жилищата в тях намаляват с 6.1%. (фиг. 1).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 2 371 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 18.5%.

Жилищната площ също намалява – с 16.3% и достига 1 823 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 88.1 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 76.5 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

About the Author :