За свободата и цензурата….

Ямбол, 18.02.2021 г.

Обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2021 г. отново повдигна въпросите за свободата, автоцензурата и свободата на словото.

На самото обсъждане имаше сравнително малко граждани и съветници и почти толкова представители на администрацията, но като журналист помня през годините и обществени обсъждания, на които е имало и само един гражданин.

Активните и в социалните мрежи се бяха подготвили да изразят позицията си, да отправят и конкретни искания, и нападки. Имаше такива, които поставиха градски проблеми, а имаше и граждани, дошли с последната надежда да намерят изход от тежката си ситуация, като я поставят публично.

Различното на това обществено обсъждане беше усещането за свобода – гражданите не се притесняваха да питат свободно, дори някои бяха ожесточени в търсенето на отговори.

В духа на обективността няма как да не отбележим, че тази свобода се дължи най-вече на загубата на зависимост. Една част от питащите са бивши служители на общината, уволнени от новото ръководство, което явно им дава смелостта да питат и с въпросите си да се опитат да ги уязвят. Но е факт, че точно загубата на зависимост и липсата на автоцензура им дава смелостта да изрекат това, което другите не смеят.

Колкото и преднамерено традиционно да се приемат въпросите на Иван Кърцъков и неговата фиксация и думите му да се отдават само на това, че е бивш кандидат за кмет или търсещ назначение в общината, няма как да се отрече фактът, че ако той не задава определени въпроси никой друг няма да го направи, още повече, че поне знае какво да пита и за какво да следи.

Няма как на това обществено обсъждане да не си зададем въпроса къде е и медийната свобода, защото нито едно питане, прозвучало в залата, не видя бял свят по местната телевизия.

Няма я и прословутата публичност, която явно се появява само когато е изгодна, защото формално на страницата на общината има линк към излъчване на обсъждането на живо, но така и 8 дни след провеждането му не се появи записът от него – нещо, което досега беше задължително за това управление при предишни обсъждания.

В протокола за проведеното обществено обсъждане няма и помен от изразените позиции, само няколко конкретни предложения.

Пропагандата си е пропаганда.  Сегашната власт е достатъчно харесвана и одобрявана от гражданите, за да минава в другата крайност и да превръща управлението в еднолично, още повече, че кметът Валентин Ревански поне има отношение към гражданите и демонстрира, че иска да чуе тяхното мнение.

Точно заради това е излишно да се налага такава цензура…

Ето и какво всъщност се случи  на самото обсъждане:

Павлина Панкова поиска предварителен анализ и експертна оценка на необходимостта от извършените дейности и подреждането им по приоритети, защото парите са обществени, за да не се стига до положението, в което според нея се дават хиляди левове за цветя, фонтанчета, кейчета, кръгово кръстовище пред ДКЦ 1, коледна украса и т. н., а за сметка на това гражданите сами си запушват дупките по улиците, изграждат се детски и фитнес площадки, които са негодни за използване, заради липса на поставена настилка, а чистотата в града е под всякаква критика. Кметът й отговори, че фонтанчетата и голяма част от цветята са правени с дарения.

Тя изрази позиция, че кръгът на кръговото кръстовище на ул. „Милин камък“ и „Търговска“ е толкова голям, че не могат да се разминат две коли, на което получи отговор, че минималният диаметър е 16 метра, за да могат да минават автобуси и товарни автомобили и той е спазен.

От нея имаше въпроси и за полезността на видеонаблюдението, дали ще се разширява Синята зона, като се ремонтира паркинга между улиците „Елена Янкова и „Димитър Благоев“ и за спортните площадки и стадиона, за да могат и спортуващите други дисциплини освен баскетбол да играят в добри условия.

Георги Зафиров отново постави темата за ремонта на ул. „Търговска“ в частта от „Преслав“ до старата автогара. Той посъветва светещите табели по кръстовищата да бъдат поставени не на стари конструкции в града, а на входа и изхода му, даде и други предложения и посъветва кмета да не се притеснява от критики, а от тези, които го хвалят.

Каньо Канев първо похвали Валентин Ревански, че за една година е направил нещо много съществено за нравствеността в управлението, след което започна с критиките – 2 млн. лв. от собствените приходи са изключително малко за капиталови разходи, много малко се прави в града, посъветва го да се насочи към кварталите, защото там положението е много зле. По отношение на фотоволтаичния парк, за който ще се правят проучвания в местността Червен баир, той заяви, че е по-добре да се предоставят покривите на общински сгради за фотоволтаици, а този парцел с комуникация да се остави за други инвестиции. Според Каньо Канев би могло да се използват т. нар. ЕСКО-договори, при които инвестицията във фотоволтаици се плаща от разликата в цената за ток. На въпроса защо му е толкова много администрация, кметът отговори, че когато дошъл на власт тя е била 181 души, а сега е 144.

По-острите въпроси към кмета предизвикаха председателя на Общинския съвет и той заяви от трибуната, че това приличало не на обсъждане на проектобюджет, а на отчет за дейността на кмета. Той предложи на гражданите да се възползват от възможността да задават въпроси и на сесии, като предварително заявят на каква тема ще бъдат или да задават писмени въпроси, на които ще получат подробен отговор, но пропусна да отбележи, че на сесия няма да отговаря лично кметът, а съветници.

Антон Шиков направи и конкретни предложения – общината да задели средства да се обследват всички детски градини и детски ясли, за да се изготви план за техните ремонти. Той поиска и в бюджета да се заложат 30 000 лв. за преустройство на двора на ДГ „Червената шапчица“ и отделно 12 000 лв. за поставяне на противоударна настилка на бетоновото игрище в нея и към 15 000 лв. за ново книгохранилище в читалище „Зора“.

Като общински съветник Катя Георгиева призова към коректност, защото и тази година се присвоява предложение на групата съветници на БСП. Тя припомни, че в писмените им предложения за бюджета преди 2 месеца те са предложили да се заложат средства за конструктивно обследване и техническа паспортизация на всички сгради на детски заведения в Ямбол, а сега това се предлага от председателя на Съвета като негово предложение. Освен това изтъкна, че тяхната група е внесла 22 конкретни предложения, базирани на исканията на хората при проведените открити приемни, но те не са залегнали в проекта за бюджет, освен два обекта, неизпълнени от миналата година.

Александър Цонев попита защо общината не предвижда средства за опазване на околната среда, след като има разработени програми, в които са заложени конкретни действия, но те не са обезпечени финансово.

Борислав Пехливанов постави проблема за натрупани камари боклуци по поречието на река Тунджа под незаконното гето по ул. „Преслав“, които повишените води на реката пренесоха в целия град и попита какви мерки ще се вземат.

Мъж от блока на „Цар Освободител“ 2, който остана без достъп за автомобили след ремонта на центъра, се оплака, че от 5 г. живеят в затвор и всичко носят на ръце отдалеч, защото не могат да достигнат с колите до блока си. Той показа на кмета трудно подвижната си сестра, която трябва да вземе да гледа и го попита как да го направи, като ще трябва да я носи на ръце.

Учудващо лаконичен беше Иван Кърцъков, но той повдигна и най-щекотливите въпроси. Попита защо всички предишни зам.-кметове като председатели на Комисията по наркотични вещества не са получавали заплащане, а Енчо Керязов сега получава, и то, според него, по втори трудов договор.

В дискусията по темата прозвуча абсурдна реплика от служител на администрацията към гражданка в залата, която твърдеше, че има право да знае, защото става въпрос и за нейните пари, а отговорът беше „Тези пари не са ваши, държавни са“, сякаш парите от държавата не са обществени. Енчо Керязов обясни, че зам.-министър го е уверил, че задължително трябва да получава възнаграждение в Превантивно-информационния център за борба с наркоманиите, а служителка на общината заяви, че той не получава заплащане по трудов договор за този си ангажимент.

Иван Кърцъков попита и дали фирма „Сакарелла“ е заплатила присъединяването на улицата, която е заградила, и миналата година е имало процедура, гласувана от Общински съвет, която е трябвало да бъде обявена и в „Държавен вестник“ и дали имотът е включен в програмата за управление на общинската собственост.

Валентин Ревански припомни, че за този общински имот, който ползва фирма „Сакарелла“, има подписан предварителен договор за покупко-продажба още през 2016 г. и има допускани промени на ПУП от Общинския съвет отново през същата година.

Ренета Реванска, директор на „Общинска собственост“, обясни, че за имота има сключен окончателен договор за покупко-продажба въз основа на пердварителния и е заплатено дължимото през декември 2020 г., отделен въпрос е, че регистърът за сделки с общинска собственост не беше актуализиран повече от три месеца и едва днес сделките до 1 февруари са оповестени.

Иван Кърцъков попита и за наложената финансова корекция на община Ямбол в размер на 263 хиляди лева по проекта за компостираща инсталация по времето на това общинско ръководство и дали в бюджета има заложени средства за покриването ѝ. Оказа се, че финансовата корекция се обжалва и не е влязла в сила. Кметът заяви още, че към този проект, който е наследен от предишното ръководство, имал изключително големи резерви.

Кърцъков повдигна отново проблема за ползването на личните автомобили от ръководството и неплащането на такса за Синя зона за тях, когато ползват паркинга на общината. Отговорът беше, че шофьорите са намалени и затова ползват за служебни нужди лични автомобили.

Общинският съветник Красимир Йорданов се заинтересува дали общината предвижда средства в бюджета за изграждане на инфраструктура около новата болница, която се очаква март догодина да е завършена и да заработи, на което получи отговор от  Валентин Ревански, че има достатъчно средства в текущите ремонти, но нека първо държавата да направи болницата, ако стане, едва тогава общината щяла да намери пари за пътя.

Съветникът попита и дали ОП „Паркове и зони за отдих“ може да озелени всички територии на детски градини и детски ясли, както го е направило в Ормана и в коритото на реката.

Майка на дете се интересуваше дали общината може да съдейства с осигуряването на сграда, за да се намали таксата за алтернативното обучение на деца по метода Монтесори, защото сега таксите са доста високи.

Въпросите на гражданите може и да не бяха съвсем угодни на ръководството на общината, но нали затова обсъждането е обществено да се чуят различни мнения, а не само удобни пригласяния…

Диана Иванова

About the Author :

1 Comment to “За свободата и цензурата….”
  • фен на ДЕЛНИК
    February 19, 2021 - Reply

    Интересна и обективна информация, както винаги добре написана от Диана Иванова.
    Делник, по коментарите под материалите можете да разберете кое вълнува читателите.
    Успех!

Leave a reply