За първи път учители от “Заедно в час” ще преподават в областите Ямбол и Сливен

Двама учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” ще преподават в областите  Ямбол и Сливен от началото на новата учебна година, съобщиха от фондация “Заедно в час”. За първи път от своето създаване през 2010 г. програмата работи с училища партньори в двете области. Новите учители ще работят в ямболското село Скалица в СУ “Свети Паисий Хилендарски” и в сливенското село Гавраилово в ОУ ” Найден Геров”.

Новите учители ще преподават като начален учител в целодневна форма на обучение и по английски език. Те са подбрани сред близо 3000 кандидати и сериозен тристепенен процес от интервюта и центрове за оценяване. Преминали са през интензивно предварително обучение, практическа лятна академия с ученици и са подготвени да преподават съобразно всички законови изисквания за педагогическите специалисти в страната.

Фондация „Заедно в час“ работи дългосрочно за осигуряване на качествено образование за всяко дете, като развива нови учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

През последните 10 години повече от 400 нови учители преминават през програмата “Нов път в преподаването” на организацията. В рамките на две години те получават подкрепа да преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават пряко предизвикателствата в образователната система. Над 80% от възпитаниците на програмата продължават да работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни експерти и др.

През тази година (2020) Фондацията започна и нова двугодишна програма “Училища за пример” за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. Тя ще подкрепя училищата в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик.

През новата учебна година над 150 учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” ще преподават в 18 области на България. За първи път учители от програма “Нов път в преподаването” ще има в областите Варна, Бургас, Търговище, Шумен, Сливен и Ямбол. Новите мотивирани учители, които влизат за първи път в класните стаи, са 112 и са част от десетия випуск на организацията. Те се присъединяват към 39 свои колеги, които продължават втората си година в училище.

About the Author :

Leave a reply