За първи път община „Тунджа” има над 16 млн. лв. стартов бюджет

DSC00387За първи път община „Тунджа” има над 16 млн. лв. стартов бюджет, стана ясно на общественото обсъждане на проекто бюджет 2018 г. При представянето на бюджета тунджанският кмет Георги Георгиев подчерта, че това е отворен документ, който подлежи на промяна до окончателното му внасяне за одобрение от Общинския съвет.

Според проекта бюджетът на общината през 2018 г. ще бъде 16 037 100 лв.

За сравнение Георги Георгиев припомни, че през 2004 г. стартовият бюджет е бил малко над 6 млн. лв., а сега той надхвърля 16 млн. лв. и то без никакво външно финансиране в него.

DSC00391По-високи собствени приходи планира да събере община „Тунджа” през 2018 г. – размерът им е 4 710 800 лв., което е с над 400 хиляди лева повече спрямо 2017 г. или ръст с 9,28 %.

Данъчните приходи са завишени със 121 000 лв. и достигат 1 369 000 лв., а неданъчните приходи – с 279 160 лв., достигайки 3 341 800 лв.

Финансирането от държавния бюджет е в размер на 10 488 105 лв., от които 7 257 705 лв. обща допълваща субсидия, която е завишена със 783 230 лв., което е ръст с 12,10 %. Общата изравнителна субсидия и трансфери са планирани в размер на 2 052 400 лв., което е с 33 500 лв. повече спрямо 2017 г. Изравнителната субсидия е повишена само с 800 лв. и достига 2 052 400 лв., а държавните средства за зимно поддържане и снегопочистване на пътища са 186 200 лв. – с 32 700 лв. повече.

DSC00392Целевата субсидия за капиталови разходи през 2018 г. на община „Тунджа” е 1 178 000 лв. и има ръст от 78 600 лв.

Най-голям дял на разходите на общината държи образованието – 38 %. Те са в размер на 6 132 045 лв. и са завишени с близо 1 млн. лв. Общината ще дофинансира образованието със 113 718 лв. В тези разходи са включени и даренията в размер на 42 000 лв., които ще бъдат използвани за стипендии и парично подпомагане на ученици и студенти.

Разходите на държавните служби са 20 на сто от целия бюджет или 3 198 300 лв., от тях 2 968 хиляди лева са за общинска администрация в Ямбол и в 44-те села, а 230 хияди лева са за Общински съвет. В тези разходи е планиран ръст от 10 на сто на заплатите на администрация и съветници, като ще се наложи и дофинансиране над средствата, дадени от държавата.

През 2018 г. общината ще въведе видеонаблюдение в най-критичните точки на 22 населени места, като през следващата 2019 г. ще бъде въведено и в останалите 22 села.

През тази година общината ще финансира 26 щатни бройки като озеленители, които ще бъдат назначени в 43-те села без Видинци.

Общината планира средства и за доброволческо формирование.

Кметът Георги Георгиев припомни и че през годината ще бъдат реализирани 23 проекта на стойност 60 000 лв. по платформата „С Тунджа в сърцето – рестарт”.

Инвестициите в строителството през 2018 г. ще бъдат близо 2 млн. лв., от които 1 419 183 лв. са от капиталовата субсидия и преходния остатък от миналогодишната, собственото финансиране е с 30 900 лв., а 500 000 лв. са планирани за текущи ремонти.

Над 3 млн. лв. очаква общината външни източници по 16 проекта, отделно през годината ще бъдат усвоени близо 1 млн. лв. по проекти, финансирани по одобрената Стратегия на Местна инициативна група „Тунджа”. Очаква се и над 330 000 лв. да бъдат одобрени по проект за лични асистенти и домашни помощници.

През годината общината планира да извърши промяна на предназначението на земята в т. нар. Индустриална зона Хаджидимитрово, която е с площ около 94 дка.

Председателят на Общински съвет „Тунджа” Георги Георгиев направи две предложения – 10 % от средствата, които общината получава от земеделските производители за ползване на селскостопанските пътища да бъдат вложени в ремонт и изграждане на съоръжения на същите пътища. Отделно той предложи през тази година да се направят анализи, за да може Фолклорен ансамбъл „Тунджа” да бъде преобразуван в общинско предприятие и да му бъде дадена по-голяма свобода да реализира приходи.

About the Author :