За постигнатото – с реализъм, към предстоящото – с оптимизъм

IMGP0543Отчетно събрание, на което запозна своите съселяни с извършеното от местната власт през изтеклата 2018 г., проведе на 15 март кметът на Голямо Крушево Костадин Иванов. Драги гости на присъстващите в препълнената зала (в сградата на кметството) бяха кметът на община Болярово Христо Христов и Васил Палов – деен и отговорен представител на отдел „ТСУ“ в общинската администрация.

 Обстойно, в детайли г-н Иванов отчете постигнатото, както и трудностите, които са го съпътствали при реализацията. Но в рамките на средствата, с които е било разполагано, а и с активната и всеотдайна подкрепа от страна на общинското ръководство и на съответните експерти от администрацията, резултати не липсват. Напротив, техният брой никак не е малък, макар почитаният ръководител да премълча скромно това. Засегнати бяха всички сфери на местното управление: комуникации, здравеопазване, водоснабдяване, осигуряване на дърва за огрев, строително-ремонтни дейности, ветеринарно обслужване, снабдяване с медикаменти, земеделие, животновъдство, ред и сигурност, административни услуги, култура, търговско обслужване, осигуряване на по-добра екологична среда, транспортни връзки, сметосъбиране и сметоизвозване и т.н.

IMGP0542Хората слушаха с внимание и със задоволство констатираха постигнатото – това пролича от последвалите изказвания. Пръв се включи в тях общинският кмет. Г-н Христов наблегна обаче на онова, което предстои, допълвайки своеобразно предстоящите задачи, които си беше поставил кметът на селото К. Иванов. Той сподели, че са заделени средства за подобряване на инфраструктурата в селото, за ремонт на читалището и а други обществени обекти; пое ангажимент за подобряване на качеството при транспортните връзки – например автобусът Бургас-Елхово и обратно да влиза в селото като останалите, а не да спира извън него, което затруднява възрастните и болни пътници.

Постъпиха множество предложения от присъстващите (като част от изказванията им): да се забрани нерегламентираното изхвърляне на отпадъци – обичайна практика за някои безотговорни жители а селото; доставка на още няколко нови контейнера, включително и на гробищния парк, както и на няколко по-малки съдове за домакинствата; изрязване на изсъхналите отпадъци – така те ще бъдат и оползотворявани при нужда; стопаните на кучета да ги държат в дворовете си вързани, иначе излизат на улицата, а това не е безопасно; да се проучи въпросът за мобилните аптеки, тъй като това би било облекчение за хората тук – повечето от всички 237 жители са възрастни и болнави, някои имат и рецептурни книжки; да се разяснят условията за отпускане на еднократните парични помощи от общината и т.н. А в своето изказване читалищният секретар Недялка Меразчиева изтъкна,че ремонтът на читалището е наистина крайно наложителен. А после изказа благодарност от името на ръководената от нея фолклорна група към общинското ръководство за съдействието, което винаги получават при пътуване на групата с цел изявите им извън общината и региона.

Г-н Христов даде висока оценка за активността на хората в обсъждането на проблемите; за мащабния принос на местната художествена самодейност към културния живот на общината, областта и страната ни; внесе разяснения по множество повдигнати въпроси.

И двамата присъстващи ръководители внесоха бодрост и оптимизъм със своята лична ангажираност към онова, което предстои да бъде сторено. В името на оптималното битово ежедневие, в унисон с европейските препоръки и съвременните житейски стандарти! Трябва – следователно ще бъде!

IMGP0535 IMGP0537 IMGP0540 IMGP0541

Бинка Величкова

About the Author :