За “Парахода” – по закон тече едномесечен срок за възражения срещу събарянето му

Marieta Sivkova 5Проектът за устройствен план, който предвижда да се премахне сградата, известна като „Парахода“, и на нейно място да се изгради голям паркинг, вече е факт. В брой 44 от 29. 05. 2018 г. на Държавен вестник общинската администрация обяви, че в едномесечен срок приема възражения и предложения по проекта.

След изтичане на срока, разглеждане на възраженията в експертен съвет и одобряване на плана от Общински съвет- Ямбол, администрацията ще може да изготви и самияпроект за изграждане на този паркинг и другите до него, за което на майската сесия бяха гласувани  9 800 лв.

До края на юни всеки гражданин, който не е съгласен с плана, може да внесе писмено възражение в общината.

Независимо, че в канцеларията на общински съвет има внесена подписка с над 1200 подписа  срещу събаряне на Парахода,  по закон това е редът, и той изисква усилия от всеки, за да бъде чут гласа му!

инж. Мариета Сивкова

Общински съветник от БСП

About the Author :

Leave a reply