Сигналите до Инспекцията по труда са предимно за неизплатени заплати и обезщетения

IMG_138620 сигнала са подадени от началото на годината до 30 април 2018 г.  до Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол, съобщи днес на пресконференция директорът инж. Стоян Иванов. Те са предимно за неизплатени заплати или обезщетения – за неизползван платен годишен отпуск и др. при прекратяване на трудовия договор. Сигналите се подават най-често след като работниците вече са прекратили трудовото си правоотношение с работодателя. Голямата част от сигналите са се оказали основателни.

За първите четири месеца на годината Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол е осъществила 194 проверки, при които са констатирани 904 нарушения. От тях 491 на брой, т.е. 54,3 % , са свързани с трудовите правоотношения. По Закона за държавния служител са установени 3 нарушения (0,3 %). Установени са 3 случая по наемане на работа без трудов договор и 3 случая на допускане на работник или служител до работа преди да му бъде предоставена справка за заверен трудов договор в ТД на НАП.

Нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд са 410 или 45,4%  от всички констатирани нарушения: по организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 310, по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 60, по хигиена на труда – 49.

За констатираните нарушения са дадени 869 задължителни за изпълнение предписания на работодателите, спряна е дейността на една машина, пряко застрашаваща живота и здравето на работещите. Съставени са 35 акта за установени административни нарушения.

About the Author :

Leave a reply