За книжки и актове в КАТ само до 14 часа

DSC00240aПътна полиция – Ямбол извършва промени в програмното осигуряване на автоматизираната информационна система, свързана с административно наказателната й дейност. Затова от там информират, че е възможно възникване на затруднения при административното обслужване на граждани в сектор „Пътна полиция” – Ямбол. Изпълнението на предвидените процедури е планирано в рамките на два последователни дни – 20 и 21 март (четвъртък и петък), за времето след 14 часа.
В тази връзка обработката на актове, връчването на наказателни постановления, подаването на документи за издаване, подмяна и връчване на книжки и контролни талони в сектор „Пътна полиция” – Ямбол в двата дни ще приключи до 14 часа. За останалите административни дейности в сектора работният режим остава непроменен.

About the Author :