За два месеца в МВР – Ямбол са приети 8 349 заявления за български лични документи

Ямбол, 08.10.2021

През октомври изтича срока на валидност на 1781 лични карти, 420 паспорта и 752 свидетелства за управление на МПС (СУМПС), съобщават от МВР – Ямбол. Към момента справката за месец ноември сочи, че с изтичащи срокове ще бъдат 2289 лични карти, 528 паспорта и 1024 СУМПС.

Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в 1-месечен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г.

Не е задължително да се подменят паспортите, но тези с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

От МВР – Ямбол напомнят:

Всички българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:
– сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;
– гише „БДС“ в Районно управление Елхово;
– гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.
Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията.

  • Българските лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.
  • Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
    – лична карта и паспорт;
    – дубликат на свидетелство за управление на МПС;
    – удостоверения за събития, свързани с издаването на документи.
  • За лица, които са трудно подвижни или неподвижни е възможно посещение на адрес от служители на сектор БДС за приемане на заявление за издаване на лична карта и паспорт.

Данни за приетите заявления за издаване на български лични документи от 01.08.2021 г. до 30.09.2021 г.:

– През месец август 2021 г. са приети заявления за 2380 лични карти, 1107 паспорти и 1019 СУМПС.
– През месец септември 2021 г. са приети заявления за 2175 лични карти, 676 паспорти и 992 СУМПС.

About the Author :

Leave a reply