За година населението на Ямболска област намалява със села като Зимница и Болярско

chЖивеещите в Ямболска област продължават да намаляват все по-значително – за година от региона е изчезнало населението на две села като Зимница, което е най-голямото с 1700 жители, и като Болярско – с около 200 жители. Това показват данните на Националния статистически институт, които отразяват само естествения и механичния прираст – разликата между родени и починали и официално напусналите областта.

През 2015 г. в региона са родени 1156 деца, но починалите са 2341, което е отрицателен прираст от 1185 души. Механичният прираст също е отрицателен – минус 718 души, защото в региона са се заселили 2570, но са се изселили – 3288 души.

В края на 2015 г. според статистиката населението в Ямболска област е 123 821 души, което й отрежда 22 място в страната. За година населението е намаляло с 1900 души, докато в предходната година намалението е било с 1500.

Според статистическите данни в Ямбол към 31 декември 2015 г. са живели живеят 70 224 души, втора по население е община „Тунджа” – 22 725 души, на трето място е община Елхово – 14 956, четвърта е община Стралджа – 12 152 и последна е община Болярово с 3764 души.

Съотношението между мъже и жени в региона е 60 767 срещу 63 054, което означава, че на 1000 мъже се падат по 1058 жени. Във всички общини жените са по-многобройни, само в Стралджа на 1000 мъже се падат 999 жени.

Интересното е, че мъжете се раждат повече и преобладават във всички възрастови групи до 54 г., но след това съотношението се обръща и са по-малобройни.

Населението до 15 години в региона е към 17 900. Най-висок е делът му в Стралджа, заради високата ромска раждаемост – 18,4 %, в Ямбол е 15,2 %, в Елхово – 12,7 %, в „Тунджа” – 12 %, най-нисък е в Болярово – 11,7 %.

Населението в трудоспособна възраст, която според статистиката е от 15 до 64 навършени години, е 77 500 души. Най-висок е относителния му дял в Ямбол – 66,8 %, следван от Елхово – 63 %, Стралджа – 56,2 %, Болярово – 55, 8 %, а най-нисък в община „Тунджа” – 53,9%.

В нетрудоспособна възраст – над 65 г., населението в региона е 28 300 души, като броят им е нараснал спрямо 2014 г. Делът на лицата в нетрудоспособна възраст е най-висок в община „Тунджа” – 34,1 %, Болярово – 32,4 %, Стралджа – 25,4 %, Елхово – 24,3 %, а най-нисък в Ямбол – 18 %.

Тези данни показват, че най-застаряващо е населението на община „Тунджа”.

За региона в края на 2015 г. на 100 души в неактивна възраст – под 15 г. и над 65 г., се падат по 60 души в активна възраст (60 %). Най-неблагоприятен е този коефициент в община „Тунджа” – 85,5 %, следван от общините Болярово – 79,1 % и Стралджа – 77,8 %. Малко по-благоприятна е картината в общините Елхово – 58,7 % и Ямбол – 49,6 %.

Това отново показва известна на повечето хора максима за градове като Ямбол и Елхово, че като се пенсионират възрастните се връщат по селата и „вдигат” възрастовата граница там, а в града остават хората в по-активна възраст.

В Болярово са се родили 21 деца, но са починали 121 души. Механичният прираст в общината е положителен – заселили са се 154 души, а са я напуснали – 135.

С най-голям механичен и отрицателен естествен прираст е община „Тунджа”. През 2015 г. там са се родили 214 деца, но са починали 654 души. Заселили са се 956, а са я напуснали само 536 души. Стралджа също е с положителен механичен прираст, но значително по-малък – само 10 души. В общината са се заселили 311 души, а са я напуснали 301. Родените през годината са 155, а починалите 293.

В Елхово и механичният, и естественият прираст са отрицателни – родени са 135 деца, но са починали 324 души, в нея са се заселили 268 души, но са я напуснали 416.

В Ямбол родените през 2015 г. са 631, починалите са 948. В града са се заселили 881 души, но са го напуснали – 1900.

Средната възраст в региона е 44, 7 години. Най-голямото село в Ямболска област е Зимница с 1700 души, а най-малкото – Малко Кирилово – с 16 души.

Не бива да забравяме, че тези данни малко или много също са относителни, защото повечето млади хора, които учат и работят по други градове формално се водят от статистиката в Ямболска област, така че трагедията на областта като застаряваща е още по-голяма.

Диана Иванова

About the Author :