За година населението в областта намалява с 1573 души

ch1С 1573 души е намаляло населението в Ямболска област през 2018 г. и вече официално сме под прага на 120 000 – 118 897 души. Намалението е с малко по-малък дял в сравнение с 2017 г., но това не се дължи на град Ямбол, а на останалите общини, които имат по-малък спад, и най-вече на община Елхово.

Населението в Ямбол през 2018 г. е 68 074 души, което е със 772 души по-малко спрямо предходната година. За сравнение намалението през 2017 г. е било 696 души, т. е. град Ямбол продължава да намалява с най-голяма скорост.

Всички останали общини също имат намаление в населението си, но то е по-малко спрямо 2017 г. Най-драстична е разликата в община Елхово. Населението там е 14 234 души, със 150 по-малко спрямо предходната година, но то е повече от два пъти по-малко, защото през 2017 г. намалението е било с 340 души. 21 435 е населението в община „Тунджа” – с 396 души по-малко, но за сравнение година по-рано, намалението е било с 456 души.

В Стралджа в края на 2018 г. населението е било 11 592 души, с 202 по-малко от предходната, но през 2017 г. намалението на населението е било с 220 души. Почти два пъти по-малко намаление на населението има и община Болярово. Населението там е 3562 души, само с 53 по-малко спрямо населението през 2017 г., когато намалението е било с 94 души.

Различното през 2018 г. като показатели е, че има ръст на ражданията – 1189, с 41 повече спрямо 2017 г., но за съжаление живородените деца са се увеличили само с 26, защото има 15 мъртвородени, с 3 повече спрямо 2017 г.

Расте и средната възраст на майките, при раждане на първо дете за 2018 г. тя вече е 24,6 години, докато изобщо при раждане на дете се качва на 26,4 години.

Увеличили са се умиранията в региона – през 2018 г. те са били 2233, с 69 повече от предходната година. Тъжната статистика е, че на година умиращите са почти два пъти повече спрямо живородените.

Отрицателен  е и механичният прираст – с 514 души. В региона са се заселили 2267 души, но са го напуснали 2781.

Демографската статистика за Ямболска област продължава да бъде негативна, но явно никой не иска да предприеме мерки, за да се опита поне да намали, ако не друго, ежегодния спад на население в региона.

About the Author :