ЗА „БУШОНИТЕ“ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

marieta-sivkovaЗа съжаление се оказах права.

Фактите доказаха, че и Музеят на бойната слава в Ямбол е една от възможностите на кмета за превъртане на пари и раздаване на обществени поръчки, а служителите там са в ролята на „бушони“ .

На една от последните сесии на общински съвет, кметът предложи 250 000 лв от общинския бюджет да се предоставят на бюджета на Музея , за да възложел директорът му обществената поръчка за ремонта на покрива на гаражите. На сесията поставих въпроса, че това не е целесъобразно, не само защото фактически се разделя обществената поръчка, но и че администрацията на музея на практика няма съответния капацитет да оформи документацията и да проведе обществената поръчка. Тогава -двама колеги – съветници от групата на кмета, включително директорът на Музея, и кметът – оспориха това твърдение.

Всичко ще ви направят от администрацията, колеги, заявих им тогава…

И излязох права!

Вчера бяха публикувани протоколите от обществената поръчка за „Ремонт на покрива на гаражи на Музей на бойната слава“. Потвърди се обоснованото предположение, че администрацията на Музея на бойната слава няма образователен и административен капацитет да се справи с такава вид дейност. И някой друг ще я свърши вместо тях… Те ще са само за параван.

Факт е, че комисията за провеждане на търга е с председател секретаря на общината и членове- двама служители от кметската администрацията, а не е от служители на музея. Музеят, който уж е самостоятелно звено и второстепенен разпоредител със средства. Тоест той обявява поръчката. Пък – кой я администрира? Ясно нали?

Директорът на музея и общински съветник е одобрил протокола, той се е доверил на хора от кметската администрация, защото няма подходящи в своята администрация.

Нима се съмнявате в нас, че ние ще контролираме дейностите, г-жо Сивкова…Ние, като добри стопани…Ами, не е в добронамереността работата, за съжаление, уважаеми колеги…

Защото:

От публикуваното става ясно, че работата, която Вие уж контролирате, не е свършена както трябва. Дали експертите в комисията са прочели това, което са подписали? По-лошото е, че и директорът на музея, който носи отговорността по закон, не го е прочел.

Примерът, който се набива веднага на очи е, че на стр. 1 пише, че „Полисстрой“ ЕООД, гр.Ямбол е дала цена 199 720.92 лв без ДДС, а на стр. 7 пише, че същата фирма е дала цена 127 190.03 лв без ДДС. Това на пръв поглед, а какво ли може да се открие ако се задълбочи човек в четене…

Това е капацитетът на кметската администрацията и „бушоните“.

Написаното така в протокола, води до обжалване и протакане във времето. Но може и да е за добро, защото решението на комисията е, че печели поръчката сливенска фирма с една от най- високите цени 202 527 лв без ДДС, а ямболските фирми, при тази стагнация и нулева година на европейски пари, ще се спасяват другаде.

Наистина ни управляват като ни мислят за малоумни! И нас опозицията, но и съмишлениците си – подчинени.

инж.Мариета Сивкова

Общински съветник в Общински съвет Ямбол

About the Author :