Заявления за обучение по три професии приемат в Бюро по труда-Ямбол

Ямбол, 04.06.2020 г.

Бюрото по труда в град Ямбол започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация по три професии: заварчик, работник в растениевъдството и помощник в строителството.

Безработните лица, които искат да се обучат, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по избраната професия.

Заявление може да се подава на място в Дирекция Бюро по труда, както и чрез електронната услуга разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица „Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон „Заяви услугата електронно”.

Курсовете ще стартират в края на месец юни. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден.

Необходимо е безработните, които кандидатстват за обучение да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 25.06.2020 г.

About the Author :

Leave a reply