Заявления за обучение по две професии приема Бюрото по труда

20131119-UOSJMZAYTFO-1384859534Прием на заявления от безработни за обучение по две професии и ключови компетентности започва Бюрото по труда в Ямбол, съобщават от там. Професиите са шивач – 20 човека; оператор на компютър – 40 човека. Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Управление на промяната”. Безработните, които искат да се обучат и да си намерят работа, трябва да подадат заявления в бюрото по труда. Те трябва да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 6 април.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда и да попадат в една от следните групи:безработни младежи до 29 г.; продължително безработни; безработни лица над 50 г.; безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Курсът за професията „оператор на компютър“ започва на 10 април, а за шивачи – на 18 април. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Ямбол.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Стъпка напред”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал в България. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

About the Author :

Leave a reply