Затягат охраната на училищата в Стралджа

DSC00886Във връзка със станалия инцидент в Гимназията по икономика – Сливен, Георги Петров, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с представители на РУ ”Полиция”, по график провеждат срещи с ученици  от  училищата в община Стралджа.

Съгласно чл.10 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  местните комисии организират и  координират социално-превантивната дейност на територията на общината. В тази връзка  срещите в училищата целят  насочване по-голямо внимание към охраната  и  пропускателния режим  както в  учебните сгради така и в дворовете на училищата. Дава се възможност на децата изпаднали в различни ситуации да споделят и да  се вземат мерки за  оказване  социална защита на нуждаещите се.

Всички училища в общината имат осигурен  видеоконтрол. Ръководствата на училищата  правят необходимото и за сериозен пропускателен режим.

About the Author :