Затварят ул. “Преслав” за довършване на ремонта

01От 25 март, понеделник, улица „Преслав“ в гр. Ямбол ще бъде временно затворена за движение, във връзка с възобновяването на довършителните работи по ремонта на уличното платно. Реконструкцията на една от най-натоварените пътни артерии в града се реализира по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020“.

02Заложените мерки обхващат участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев“ (пл. „Боровец“) до пресечката с ул. „Акация“. До средата на декември миналата година бяха завършени по-голямата част от предвидените строително-ремонтни дейности. Изцяло бе подновена пътната настилка с изключение на най-горния пласт асфалт, реновирани са тротоарните площи по цялото продължение на отсечката, изградени са нови бордюри, „джоб“ за спирка на градския транспорт непосредствено пред Народно читалище „Зора – 1945“. Поставено е ново енергоспестяващо улично осветление и са подменени част от стълбовете. В допълнение са обновени и всички кръстовища, свързващи ул. „Преслав“ със съседни по-малки улици.

По трасето бяха подменени, а където беше необходимо и изградени част от  подземните комуникации, като водопроводна, канализационна и няколко комуникационни мрежи.

След възобновяването на ремонтните дейности ще бъдат положени последният най-горен пласт асфалт, пътна маркировка и ще бъдат засадени дървета по протежението на участъка.

Във връзка с предстоящия ремонт, отсечката от кръстовището с пл. „Боровец“ до това с ул. „Акация“ отново ще бъде затворена за движение, като линиите на градския транспорт ще бъдат променени по начина, по който бе организирано движението им през есента на миналата година. Заповедта за въвеждането на нова временна организация на движението е публикувана на сайта на община Ямбол, в рубриката „Актуално“.

Модернизирането на ул. „Преслав“ е в изпълнение на дейностите по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на строително-монтажните работи по обекта е в размер на 2 381 066 лева.

 

About the Author :