Засилват към ликвидация „Дентален център №1-Ямбол“

zabolekarskaПредложение за откриване на процедура за ликвидация на общинското дружество „Дентален център №1-Ямбол“ ЕООД (бившата зъболекарска поликлиника) е внесено на предстоящото на 26 май заседание на Общинския съвет от кмета Георги Славов. В предложението срокът на ликвидация е 8 месеца. Предлага се за ликвидатор да бъде назначен  Антон Гонев – регистриран счетоводител.

Към 31 декември 2016 г. на щат в дружеството са били назначени 4 лица. Дългогодишният управител д-р Желев е депозирал едномесечно писмено предизвестие с дата 31 януари тази година за предсрочно прекратяване на договора му управление поради придобиване на право за пенсия.

Към предложението е прибавен и анализ на икономическото състояние на общинското дружество. През миналата година лечебното заведение отчита приходи в размер на 45 хил. лв. , от които 27 хил. лв. или 60 % от дейността на лекари по дентална медицина и 18 хил. лв., т.е. 40 % от отдадено под наем имущество. Обобщеният финансов резултат показва, че 2016 г. „Дентален център №1-Ямбол“ е приключил на печалба със 7 хил. лева, което е дори повече от предходната година, когато печалбата му е била 4 хил. лева. Погледнато по-назад във времето се забелязва тенденция делът на приходите от дентални услуги да намалява за сметка на увеличаващия се дял на приходите от наем.

Всъщност няма нужда човек да е вещ в икономиката, за да види реалното състояние на бившата зъболекарска поликлиника – мазилката и таваните се лющят, помещенията плачат за ремонт. Пред отделни кабинети има чакащи пациенти, но като цяло сградата е полупуста. През годините огромната част от зъболекарите си направиха кабинети из целия град, предимно из преустроени апартаменти в жилищни блокове, където всъщност въобще не им е мястото. А онези, които останаха под наем в кабинетите на бившата зъболекарска, работят при лоша материална база.

Общинското дружество за дентална медицина години наред си приключва финансово с печалба 1000 лева горе, 1000 лева долу, колкото да не е без хич, отдава под наем кабинетите и крета. Всъщност нищо ново под слънцето, така е откакто се разтури някогашната организация на зъболечението в страната. Истински интересният въпрос е какво смята общината да прави със сградния фонд, защото със сигурност всичко вече е решено в главите на управляващите; дали и доколко преобладава общественият интерес или нечий друг и кога смята да повдигне завесата за простосмъртните.

About the Author :

Leave a reply