Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район под председателството на областния управител на област Ямбол

DSC_2170Под председателството на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район. Присъстваха представители на Министерствата, Областните администрации и общини от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

На днешното заседание областният управител Димитър Иванов предложи за разглеждане и обсъждане стратегически важен за областта въпрос относно разширяване и модернизация на Републикански път I-7, участък област Ямбол. Димитър Иванов представи актуални данни относно трафика, натовареността и реалното състояние на участъка от над 89 км, както и очакваното увеличение на тежкотоварния трафик в следващите години през ГКПП „Лесово – Хамзабейли“. Затова РСР излезе с предложение Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2019 г. да проектира и заложи разширяване на път I-7, в частта на област Ямбол.

Ключовите промени, които предстоят и са заложени в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие  бяха обект на дебат и обсъждане на заседанието. Основните моменти и промени в законопроекта бяха представени от Цветелина Атанасова – и.д главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ. Новите моменти са въвеждане на двустепенен модел на управление на регионалните съвети. Разширяване функциите на Регионалните съвети, свързан с изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Според новото планиране областите Ямбол, Сливен и Бургас ще попаднат в новия Черноморски район за планиране. Новите четири района в страната, вече ще отговарят на изискванията на ЕС за райони за планиране и ще имат по активна и важна роля именно при планиране на проектите.

Ходът на изпълнение на Постановление №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, добрите практики и проблеми при осъществяване на дейностите предостави Елена Витанова от Министерството на образованието и науката. За работа по Механизма споделиха и присъстващите представители на областните администрации. „Последващият процес, не само откриването на децата, а и тяхното задържане в училищата и работа с тях е от изключителна важност“, коментира областният управител на Ямбол Димитър Иванов.

About the Author :