Заседание на РАО “Тракия” в Елхово

DJI_0056-1Кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев ще вземе участие в заседание на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”, което ще се проведе в гр. Елхово на 30 март 2018 година, от 10.00 часа.

След заседанието (от 11.00 часа) в общинска зала “Eлхово” ще се проведе Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия”.

Дневният ред на Общото събрание включва отчети на ръководните органи на Асоциацията за 2017 г., приемане на бюджет и работен план за 2018 г. Ще бъдат направени и промени в Устава, които се налагат поради влезли в сила изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, касаещи прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.

 

About the Author :