Заседание на Общинския съвет в Болярово е насрочено за утре

Болярово, 24.06.2020 г.

Заседание на Общински съвет Болярово ще се проведе на 25 юни. След близо 3-месечно прекъсване, на него ще присъстват отново и кметовете и кметските наместници на села.

Отчетите за работата през 2019 г. на кметовете на селата Стефан Караджово и Мамарчево и на кметските наместници на селата Попово, Малко Шарково, Денница, Оман, Камен връх, Шарково, Голямо Крушево, Горска поляна, Ружица, Вълчи извор, Златиница, Дъбово, Ситово и Иглика, Крайново и Странджа са внесени за обсъждане от съветниците.

Преди това те ще дискутират състоянието на общинската транспортна схема в община Болярово, отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2019 г., организацията на работата на общинската администрация, кметове и кметски наместници по Закона за физическото възпитание и спорта за 2019 г., отдаването под наем чрез търг на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2020/2021 година, както и молбите на граждани за отпускане на еднократна помощ.

About the Author :