Заседание на общинската епизоотична комисия

IMGP7576На 13 февруари 2015 г. от 13 ч. се проведе заседание на Епизоотичната комисия в община Болярово. Председател на комисията е заместник-кметът Нина Терзиева. На заседанието присъстваха доктор Стоян Колев (ОДБХ- Ямбол), Наташа Капсъзова (РЗИ- Ямбол)  и общинският кмет Христо Христов.

По първа точка от дневния ред официалният ветеринарен лекар на ОВС – гр. Болярово, заместник-председател на комисията д-р Вълко Вълков запозна присъстващите със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Сред това докторът запозна присъстващите с причината за заседанието и епизоотичната обстановка. Заболяването инфлуенца (грип) при птиците е регистрирано в село Константиново, община Камено, област Бургас. Заболяването е високопатогенен вирус H5N1. Всички птици в селото са унищожени. Държавата ще заплати щетите на стопаните. Предполага се, че болестта е пренесена от дивите прелетни птици, т.н. Виа Понтика. На територията на Ямболска област няма огнища на болестта.

Д-р Колев допълни,че на територията на община Болярово има намерени умрели двойка гълъби. Основно се следят прелетните птици на язовир “Малко Шарково”, където зимуват лебеди и други диви птици. Надзор на АВ инфлуенца в селата Воден и Г.Шарково. В общината няма ферми за отглеждане на птици, а само задни дворове.. В село Константиново всички птици са унищожени. Карантинният период е шест месеца.

Д-р Капсъзова уведоми присъстващите,че от тази година продължава програмата за кърлежовите инфекции. От човешки заболявания тази година грип няма да има. Остри респираторни заболявания също няма да има. За другите заразни заболявания има подем на варицелата и скарлатината. Месец януари се регистрира със спад на заболяванията. Появи се нова болест – туаремия, която се разпространява от мишките. Борба с настъпващите гризачи.

По втора точка от дневния ред общинският кмет зададе въпрос относно болестта “син език” и последствията й за животновъдите в общината ни. Д- р Колев отговори, че ваксинацията на животните за болестта “син език” трябва да започне края на месец февруари началото на месец март. Да се направи разширено заседание с кметовете и кметските наместници. Трябва да има стабилна организация, тъй като ще се ходи от двор на двор (от 1996 г. е правена такава организация). Ваксината е испанска и идва от Европейския съюз.

В края на заседанието комисията взе решения за предприемане на следните мерки:  стопаните на птици да не допускат излизането им извън дворовете; да не се допуска контакт между птиците в двора и дивите птици. Забранява се водоплаващите патици и гъски да излизат извън дворовете и достъпа им до водоемите; да се съхранява в закрити помещения фуража, с който се хранят птиците; да се създадат условия за разделно отглеждане на домашните птици- патици и гъски отделно от другите домашни птици от кокоши вид; да се уведомява незабавно кмета, кметския наместник и обслужващия населеното място ветеринарен лекар при болест или висока смъртност при птиците; забранява се лова на пернат дивеч на територията на община Болярово, област Ямбол; забранява се достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.

 

About the Author :