Заседание на епизоотичната комисия в Болярово

IMGP6584В последния ден на октомври се състоя заседание на Общинската епизоотична комисия. Необходимостта от него беше продиктувана от актуални проблеми, по които бе нужно да бъдат предприети спешни мерки. Присъстваха всички членове на комисията, както и членове на общинското ръководство, а именно: кметът Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева, екологът Теодора Петкова, Лиляна Атанасчева („Гражданска защита“), Димитър Драгоманов (ЛРС „Странджа“), Стоян Петков (ПБЗН), Милен Костадинов (ГПУ), Живко Койчев (ПУ), Д-Р Вълков (официален ветеринарен лекар  на общината), както и кметският наместник на село Странджа Иванка Чалъмова, придружена от жителя на селото Тодор Желязков Новаков (жалбоподател). Гост – д-р Николай Георгиев, директор на Областната дирекция по безопасност на храните (Ямбол).

Заседанието бе открито от общинския кмет Христо Христов. След кратко встъпление относно целта на свиканото заседание той оповести дневния ред и се пристъпи към обсъждане на създалата се ситуация – във връзка с нахлуването на инфлуенца при птиците в някои райони на страната, известна още като птичи грип. Това е остро заразно заболяване с почти 100 % заболеваемост и смъртност.

IMGP6590Гостуващият д-р Николай Георгиев даде подробни разяснения по този много тревожен въпрос. Той заяви, че е нужна повишена епизоотична готовност. Стопанските загуби са големи, но проблемът има и социален аспект – боледуват и хората. Затова болните птици не бива да се пипат с голи ръце, както и да се консумира месото им. В личните стопанства птиците е нужно да бъдат затворени. Да се внимава много при транспортиране на птици. Освен това се изисква временна забрана за организиране на изложби при различни видове птици, тъй като рискът е голям. Съвместни проверки с орнитолози ще бъдат предприети. Освен това – изготвяне на списъци със собственици на птицеферми в съответните региони, както и разпространяване на диплянки с цел предприемане на спешни превантивни мерки.

Болестта се съхранява и пренася от дивите прелетни птици, които ежегодно мигрират. Те не боледуват, а само пренасят причинителя. Диагноза може да се постави само след лабораторни изследвания. А стопаните, собственици и работещи в промишлени птицевъдни ферми са длъжни да уведомят незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар или кмета на населеното място при поява на заболяване или умиране на птици. Нужно е и предпазване на фуражните суровини и готовият фураж от контакт със свободно живеещи птици (гълъби, врабчета, прелетни птици).

IMGP6587Взето е решение за издаване на заповед от кмета на община Болярово до всички населени места върху територията на общината относно възникналата ситуация и набелязаните от ветеринарните специалисти конкретни мерки, които да бъдат спазвани както в личните стопанства, така и от персонала на птицевъдните ферми.

Беше обсъден и друг възникнал проблем, който всъщност се оказа хроничен. Касае се за Стоян Димитров Стоянов и неговото нехайно отношение към последствията от поведението му при отглеждане на множество крави в село Странджа. Говедата, собственост на г-н Стоянов, са пуснати свободно ( а не прибрани в електропастир, каквито са изискванията). По този начин те нанасят щети върху насажденията на стопаните в дворовете им. Дори достигат и до турска територия – село Малкочлар и други погранични селища. А по този начин се стига до разногласия с граничните служители. Взеха отношение по въпроса IMGP6585г-н Д. Драгоманов, г-н М. Костадинов, г-н Ж. Койчев, д-р Н. Георгиев и г-жа И. Чалъмова – като представител на местната власт в селото. Включи се и г-н Т. Новаков, отправил писмена жалба, с копие до омбусмана на Републиката Мая Манолова, която отговаря с писмо (и препоръки в него какви мерки да бъдат предприети спрямо лицето Стоян Д. Стоянов и евентуални санкции).

Оказа се, че на Стоян Стоянов многократно са отправяни предупреждения и са съставяни актове от съответните инстанции, но всичко остава без последствие. Нараства възмущението от поведението му.

Бинка Величкова

 

About the Author :