Зареждат с горива учебните и детски заведения в Стралджа

STRВ следващата десетдневка учебните заведения в Стралджа започват поредно зареждане с течни горива. Съгласно планираните количества  ЦДГ”М.Рубенова”  ще получи доставка на  3 хил. л, които да осигурят топлото в градината за целия отоплителен период .  Зареждането там е най-наложително тъй като в края на 2015 г. ръководството нямаше финансова възможност да  осъществи доставка на гориво. В ЦДГ”Здравец” очакват 6 хил. л. Зареждане  с 4 хил.л предстои и за яслата.

Януарският студ „изяде” запасите  в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” Стралджа, което налага  нова доставка от 7 хил.л. Зареждане засега само от 2,5 хил. л. ще има  в ДВУИ – Маленово. От най-голямото общинско училище,  СОУ ”П. Яворов”,  съобщават за наличие на достатъчно гориво и зареждане за тях няма да има.

About the Author :