Заради 4 бюлетини съдът обяви избора на кмет на Веселиново за недействителен

???????????????????????????????Ямболски административен съд обяви избора на кмет на село Веселиново на балотажа за недействителен и постанови Общинската избирателна комисия да промени решението си, с което обявява за кмет Татяна Стоева.

Според протокола от балотажа Татяна Стоева е получила 286 гласа, а нейният опонент Слав Славов – 284. В протокола са посочени общо 26 недействителни гласа, 3 за Татяна Стоева, 10 за Слав Славов и 10 от бюлетините са били празни или такива, на които не може да се установи какъв е изборът.

От решението на административен съдия Христо Христов става ясно, че по делото е допуснал проверка на действителността на бюлетините, защото при изготвянето на протокола е имало спорове между членовете на секционната избирателна комисия. Четирима от членовете са подписали протокола с особено мнение, отделно за 5 от гласовете за Татяна Стоева и за 9 от гласовете за Слав Славов също има особено мнение.

Защитникът на Татяна Стоева е посочила една от обявените за недействителни бюлетини като действителна и 55 от обявените за действителни гласове за Слав Славов като недействителни. Защитникът на Слав Славов от своя страна е посочил 3 от недействителните бюлетини за него като действителни и 73 от бюлетините за Татяна Стоева като недействителни.

При проверка на посочените бюлетини съдът е установил, че една от обявената за недействителна бюлетина за Слав Славов всъщност е действителна, а от приетите за действителни бюлетини според съда има четири недействителни за Татяна Стоева и една за Слав Славов, защото поставения в тях знак не може да се определи като „Х” или „V”.

Въз основа на тази своя преценка съдът смята, че гласовете за Татяна Стоева трябва да се намалят с 4 и стават 282, а гласовете за Слав Славов остават без промяна – 284.

Решението на съда, че изборът трябва да се обяви за недйствителен може да се обжалва в седемдневен срок пред Върховния адмнистративен съд.

Диана Иванова

About the Author :