Заради ремонт местят учениците на СУ “Св. Кл. Охридски” в ОУ “Христо Смирненски”, а децата от него отиват да учат в ОУ “Димчо Дебелянов”

Във връзка с предстоящото стартиране на дейностите в изпълнение на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ учебният процес на учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“ временно ще се осъществява в сградата на Основно училище „Христо Смирненски“. Учебната база там дава възможност за цялостно преместване на учебния процес до приключване на ремонтните дейности. Предвидено е реновирането на СУ„Св. Климент Охридски“ да започне през месец октомври.

istoriya_9От друга страна, за учениците и персонала на ОУ „Христо Смирненски“ са осигурени условия за настаняване в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов“, където двете училища ще функционират паралелно. За предстояща временна промяна са изпратени писма и до трите учебни заведения и са взети мерки за безпроблемното организиране на учебната дейност. Предвидено е ремонтът на средното училище да бъде завършен в рамките на 200 дни.

По същия проект са стартирани дейностите по обновяване сградите на три детски заведения – Детска ясла „Мечо Пух“, Детска градина „Свобода“ и яслата към Детска градина „Пламъче“. В рамките на предвидения срок от 180 дни децата са настанени в други детски заведения в града с цел да се осигури нормално протичане на учебно-възпитателния процес.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

 

About the Author :