Заради миграцията през 2020 г. населението на Ямболска област е намаляло най-малко за последните пет години

Ямбол, 14.04.2021 г.

Населението на Ямболска област е намаляло най-малко през 2020 г. за последните пет години. Това показват данните на Националния статистически институт. В края на 2020 г. населението в региона е 116 486 души, което е с 849 по-малко спрямо края на 2019 г. За сравнение през 2019 г. населението на областта е намаляло с 1562 души, през 2018 г. – с 1573 души, през 2017 г. – с 1806 души, а през 2016 г. – с 1545 души. През 2015 г. в региона е имало 123 821 души.

Причината за по-малкото намаление на населението в региона е миграцията през 2020 г., дължаща се основно на пандемията.

Ражданията в Ямболска област  са абсолютно еднакви и през 2020, и през 2019 г. – по 1098, разликата е само в броя момичета и момчета.

Умиранията през 2020 г. в региона са с 328 повече спрямо 2019 г. През миналата година те са били 2449, а година по-рано – 2121. Това означава, че Ямболска област има отрицателен естествен прираст от 1351 души през 2020 г.

Миграцията в Ямболска област обаче през 2020 г. е с положителен знак за разлика от предходни години – т. е. броят на заселилите се в региона е повече от тези, които са се изселили.

През 2020 г. в областта са се заселили 5322 души, а са се изселили 4820, увеличение с 502 души.

Много интересна е тенденцията за населението по общини. В две общини населението се увеличава, а в три намалява. Най-значително е увеличението на населението в община „Тунджа“ – с 1793 души повече – през 2020 г. то е било 23 045 души, а през 2019 г. – 21 252 души. С 292 души се е увеличило населението и на община Стралджа – през 2020 г. то е 11 699, година по-рано е било 11 407.

В останалите три общини населението спада – най-драстично в Ямбол с 2787 души. В края на 2020 г. населението в града е било 64 435 души, докато година по-рано – 67 222 души.

Със 117 души е намаляла община Елхово – 13 846 е населението през 2020 г., а с 30 души община Болярово – през 2020 г. населението е било 3461 души.

За една година по население областта ни се е смъкнала с още едно място надолу през 2019 г. е била на 21 място, а през 2020 г. – на 22-ро.

About the Author :

Leave a reply