Започна рекултивацията на старото сметище в Болярово

От 7 май 2020 г. беше открита строителната площадка на старото сметище в Болярово. Там ще бъде извършена цялостна рекултивация по проект на общината, финансиран от Предприятието за дейности по опазване на околната среда.

В момента се извършват изкопни работи на депонирани отпадъци извън тялото на депото, предепониране на отпадъци в контура на тялота на депото, уплътняване и подравняване. Правят се и изкопи за полагане на габиони.

Припомняме, че десет години след закриването на общинското сметище в Болярово, през 2019 г. държавата уважи исканията на общинската администрация да отпусне пари за неговата рекултивация. От държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда одобриха искането за отпускането на безвъзмездна помощ в размер на 658 880 лв. за реализацията рекултивацията на старото сметище в гр. Болярово, което беше закрито през 2009 г.

Рекултивацията на старото сметище в Болярово има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлотацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляване количеството на отделящия се инфилтрат и подобряване на ландшафта на района. Освен вертикална планировка, техническа рекултивация е предвидена и биологична рекултивация с цел опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване.

В тази връзка от общинското ръководство припомнят, че е забранено изхвърлянето на каквито и да е отпадъци на това сметище, както и в други райони на общината. Освен, че за почистването на безразборно изхвърлени отпадъци на нерегламентирани места води до утежняване на такса смет, то вреди и на околната среда, а оттам и на здравето на хората и животните.

За строителните отпадъци ще бъде отредена специална площадка в най-близко време. По отношение на зелените отпадъци – треви и друга растителност, която изхвърляме от дворовете си, от общината призовават да ги складираме до контейнерите в чували. Извозването им ще бъде организирано до Регионалното депо за управление на отпадъците в село Добрич.

Наскоро общината осигури допълнително казани и контейнери, които вече са разнесени, съгласно заявките на жителите на общината, кметовете и кметските наместници. Отговорност на всички нас е да пазим родния си край чист.

About the Author :

Leave a reply